அது ஒரு கானாக்காலம் பாடல் வரிகள்

Adhu Oru Kana Kaalam
Movie Name Adhu Oru Kana Kaalam
Movie Name (in Tamil) அது ஒரு கானாக்காலம்
Starring Dhanush, Priyamani
Music Ilaiyaraaja
Year 2005
Rating

4

Plot

Srinivasan (Dhanush) escapes from jail and hitches a ride on a truck to meet his love Thulasi (Priyamani). He reveals his flashback to the lorry driver, telling him of the disputes between his ambitious father and himself. When the parents leave home for a week, Srinivasan is left in the maid's care. Soon, he meets the maid's daughter, Thulasi, his childhood playmate, and they fall in love. As expected, his father objects to his son falling in love with Thulasi. One day, Srinivasan and his friends land up in prison for crashing their car on a police vehicle. While at the police station, Srinivasan locks horns with an inmate in jail and when he pushes him in a fit of rage, he sustains a serious head injury subsequently killing him. Eventually Srinivasan gets convicted for 10-year-rigorous imprisonment. His mother dies, and Thulasi's family goes bankrupt and leaves to their native village in Ooty. A dejected Srinivasan escapes from prison to meet Thulasi. Whether the two join together forms the rest of the story.

Excellent (1) Vote
Good (1) Vote
Average (1) Vote
Fair (0) Vote
Poor (0) Vote