வாடி வெத்தல பாக்கு பாடல் வரிகள்

Movie Name
Veera (1994) (வீரா)
Music
Ilaiyaraaja
Year
1994
Singers
Mano, Vaali
Lyrics
Vaali
ஆண் : வாடி வெத்தல பாக்கு வாங்கித்தாரேன்
நீயும் போட்டுக்கோ
உதட்டில் செகப்பு பத்தலயின்னா
சுண்ணாம்பச் சரியாக சேர்த்துக்கோ

பெண் : வாய்யா வெத்தல பாக்கு வாங்கித்தாரேன்
நீயும் போட்டுக்கோ
உதட்டில் செகப்பு பத்தலயின்னா
சுண்ணாம்பச் சரியாக சேர்த்துக்கோ

ஆண் : முந்திபோட்டு கொஞ்சுறபோது
பந்தி ஒண்ணு வைக்க வேணும்

பெண் : அந்தியில கொஞ்சுற கொஞ்சல்
சுந்தரிக்கு முந்திரிப் பந்தல்

ஆண் : எடம் பாத்து அடிச்சா கண்ணு…
தக்கிட ..தகதிமி தகஜுனுதோம்

பெண் : வாய்யா வெத்தல பாக்கு வாங்கித்தாரேன்
நீயும் போட்டுக்கோ
உதட்டில் செகப்பு பத்தலயின்னா
சுண்ணாம்பச் சரியாக சேர்த்துக்கோ

***

பெண் : விடவே மாட்டேன் வா மாமா

ஆண் : ஆ..வரலாமா வரலாமா வரலாமா

பெண் : அது தான் கேட்டேன் தா மாமா

ஆண் : ஹா..தரலாமா தரலாமா தரலாமா

பெண் : ஓஹோ.ஹோ… விடவே மாட்டேன் வா மாமா
அதுதான் கேட்டேன் தா மாமா
நடுச்சாமம் ஆனாக்க தூக்கமில்லை

ஆண் : ஹா.ஹோஆஹா

பெண் : நடுச்சாமம் ஆனாக்க தூக்கமில்லை
அட நீயுந்தான் ஏனின்னு கேக்கவில்லை

ஆண் : ஹா.. ஊத காத்து பட்டாலே

பெண் : ஹா..கொதிக்காதா கொதிக்காதா கொதிக்காதா

ஆண் : மாமன்காரன் தொட்டாலே

பெண் : ஹும்.. குளிராதா குளிராதா குளிராதா

ஆண் : ஓ..ஓ..ஓ....ஊத காத்து பட்டாலே
மாமன்காரன் தொட்டாலே
கொதிப்பேறிச் சூடேறும் மெல்ல மெல்ல

பெண் : ஹா..ஹோ..ஹா..

ஆண் : கொதிப்பேறிச் சூடேறும் மெல்ல மெல்ல
மனம் குஷி ஏறி கூத்தாடும்
சொல்லச் சொல்ல

பெண் : எடம் பாத்து அடிச்சா கண்ணு…
தக்கிட ..தகதிமி தகஜுனுதோம்

ஆண் : ஆ..ஹா….
வாடி வெத்தல பாக்கு வாங்கித்தாரேன்
நீயும் போட்டுக்கோ
உதட்டில் செகப்பு பத்தலயின்னா
சுண்ணாம்பச் சரியாக சேர்த்துக்கோ ஹா…

***

ஆண் : புதுசா சுட்ட பணியாரம்

பெண் : ஹா..எடுத்துக்கோ எடுத்துக்கோ எடுத்துக்கோ

ஆண் : கடிச்சா கொஞ்சம் பசியாறும்

பெண் : ஹ..கடிச்சுக்கோ கடிச்சுக்கோ கடிச்சுக்கோ

ஆண் : ஓ..ஓ..ஓ.. புதுசா சுட்ட பணியாரம்
கடிச்சா கொஞ்சம் பசியாறும்
சுட சுட இப்பவே தந்திடணும்

பெண் : ஹா.. ஹோ.. ஹா..

ஆண் : சுட சுட இப்பவே தந்திடணும்
கை பட பட பக்கத்தில் வந்திடணும்

பெண் : வெடலப் பொண்ண கண் வச்சு

ஆண் : ஹா.. வளைக்கட்டா வளைக்கட்டா வளைக்கட்டா

பெண் : உரசி கொஞ்சம் கை வச்சு

ஆண் : ஆஹா புடிக்கட்டா புடிக்கட்டா புடிக்கட்டா

பெண் : ஓஹோ..ஹோ.. வெடலப் பொண்ண கண் வச்சு
உரசி கொஞ்சம் கை வச்சு

பெண் : வலிக்காம தேனள்ளி குடிச்சுக்கைய்யா

ஆண் : ஹா..ஹோ..ஹ.ஹா..

பெண் : வலிக்காம தேனள்ளி குடிச்சுக்கைய்யா
மிச்ச விஷயத்த ஒழுங்காக முடிச்சுக்கைய்யா

ஆண் : எடம் பாத்து அடிச்சா கண்ணு…
தக்கிட ..தகதிமி தகஜுனுதோம்

பெண் : வாய்யா வெத்தல பாக்கு வாங்கித்தாரேன்
நீயும் போட்டுக்கோ
உதட்டில் செகப்பு பத்தலயின்னா
சுண்ணாம்பச் சரியாக சேர்த்துக்கோ

ஆண் : ஓ..முந்திபோட்டு கொஞ்சுறபோது
பந்தி ஒண்ணு வைக்க வேணும்

பெண் : அந்தியில கொஞ்சுற கொஞ்சல்
சுந்தரிக்கு முந்திரிப் பந்தல்

ஆண் : எடம் பாத்து அடிச்சா கண்ணு…
தக்கிட ..தகதிமி தகஜுனுதோம்

ஆண் : வாடி வெத்தல பாக்கு வாங்கித்தாரேன்
நீயும் போட்டுக்கோ
உதட்டில் செகப்பு பத்தலயின்னா
சுண்ணாம்பச் சரியாக சேர்த்துக்கோ....

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.