லம்போதர லகுமிக்கரா பாடல் வரிகள்

Movie Name
Alaigal Oivathillai (1981) (அலைகள் ஓய்வதில்லை)
Music
Ilaiyaraaja
Year
1981
Singers
S. Janaki
Lyrics
Ilaiyaraaja
லம்போதர லகுமிக்கரா அம்பா சுத அமர வினுத
லம்போதர லகுமிக்கரா
சித்த சாரன கான சேவித்த சித்தி விநாயக்க
தே நமோ நமோ லம்போதர லகுமிக்கரா
சகல விட்ய ஆடி பூஜித்த சர்வோதன
தே நமோ நமோ லம்போதர லகுமிக்கரா
அம்பா சுத அமர வினுத
லம்போதர லகுமிக்கரா

வாழ்வெல்லாம் ஆனந்தமே வாழ்வெல்லாம் ஆனந்தமே
நம் வாழ்வில் தினம் பரமானந்தமே ஹே ஹே
வாழ்வெல்லாம் ஆனந்தமே
சிரித்த முகமும் கண்டு
சிரித்த முகமும் கண்டு
ஹே நிருத்து என்ன பாட்ற எங்க பாடு

ஆ சிரித்த முகமும் கண்டு

அப்படி இல்ல இங்க பாரு
சிரித்த முகமும் கண்டு எங்க பாடு

சிரித்த முகமும் கண்டு

இல்ல சிரித்த முகமும் கண்டு

சிரித்த முகமும் கண்டு

இல்ல சிரித்த முகமும் கண்டு

சிரித்த முகமும் கண்டு

இல்ல சிரித்த முகமும் கண்டு

சிரித்த முகமும் கண்டு

சிரித்த முகமும் கண்டு

சிரித்த முகமும் கண்டு ஹான் ஹான் ஹான்

சிரித்த முகமும் கண்டு

சிரித்த முகமும் கண்டு ஆ ஆ ஆ ஆ ஹான் சிரித்த

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.