காதல் ஓவியம் பாடல் வரிகள்

Movie Name
Alaigal Oivathillai (1981) (அலைகள் ஓய்வதில்லை)
Music
Ilaiyaraaja
Year
1981
Singers
Ilaiyaraaja
Lyrics
Vairamuthu
ஓம்... சதபானம் பவதி சதாயொப் புருஷ ஷதேந்த்ரியா ஆயுட்ஷே வேந்ரியே
ப்ரதிதிஷ்டதி..
{ஆ...ஆ...ஆ...ஆ...ஆ... ஆ ஆ ஆ...ஆ...ஆ...ஆ...ஆ... ஆ ஆ ஆ...ஆ...ஆ...ஆ...ஆ...} 
{ஓ...ஓ... ஓ...ஓ...ஓ... ஓ...ஓ... ஓ...ஓ... ஓ...ஓ...ஓ...}

(இசை)

பெண்:காதல் ஓவியம் பாடும் காவியம்
{தேன் சிந்தும் பூஞ்சோலை நம் ராஜியம்
என்றும் ஆனந்தம் பேரின்பம் தெய்வீகம்}
{ஆ...ஆ...ஆ...ஆ... ஓ...ஓ...ஓ...ஓ... }

ஆண்:ஓ...காதல் ஓவியம் பாடும் காவியம்
{தேன் சிந்தும் பூஞ்சோலை நம் ராஜியம்
என்றும் ஆனந்தம் பேரின்பம் தெய்வீகம்}
{ஆ...ஆ...ஆ...ஆ... ஓ...ஓ...ஓ...ஓ... }

பெண்:ஓ...காதல் ஓவியம் பாடும் காவியம் 

(இசை)

லலா லலலல லா லலலா லலலல
லா லா லலா லா லலா லா லலா லா லலா
(இசை)

சரணம்1


ஆண்:தேடினேன் ஓ... என் ஜீவனே
தென்றலிலே மிதந்து வரும் தேன்மலரே 

பெண்:நீ என் நாயகன் காதல் பாடகன்
அன்பில் ஓடி இன்பம் கூடி என்றும் காணலாம்

ஆண்:காதல் ஓவியம் பாடும் காவியம்

பெண்:{தேன் சிந்தும் பூஞ்சோலை நம் ராஜியம்}
{ஆ...ஆ...ஆ...ஆ...} 

ஆண்:{என்றும் ஆனந்தம் பேரின்பம் தெய்வீகம்} 
{ஓ...ஓ...ஓ...ஓ... }

பெண்:ஓ...காதல் ஓவியம் பாடும் காவியம் 
ராரூ ராரரா ரரா ராரூ ராரரா ரரா ரூரூரூ ராரு ராரரா...
ரூரூ ரூரூ ரா... ரூரூ ரூரூ ரா... 

(இசை)

சரணம் 2

பெண்:தாங்குமோ...ஓ... என் தேஹமே
மன்மதனின் மலர் கணைகள் தோள்களிலே 

ஆண்:மோகம் தீரவே வா என் அருகிலே உள்ளம் கோயில் கண்கள் தீபம் பூஜை காணலாம்

பெண்:காதல் ஓவியம் பாடும் காவியம் 

ஆண்:{தேன் சிந்தும் பூஞ்சோலை நம் ராஜியம்} 
{ஆ...ஆ...ஆ...ஆ...} 

பெண்:{என்றும் ஆனந்தம் பேரின்பம் தெய்வீகம்}

பெண்குழு {ஓ...ஓ...ஓ...ஓ... }
ஓ... இருவர் லாலா லா லலா... லாலா லா லலா... ம்...ம்...ம்... ம்...ம்...ம்...

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.