ஐ லவ் யூ ஒரு கடலும் கரையும் சாட்சி பாடல் வரிகள்

Last Updated: Jun 02, 2023

Movie Name
Athaimadi Methaiadi (1989) (அத்தைமடி மெத்தைமடி)
Music
S. R. Vasu
Year
1989
Singers
S. P. Balasubramaniam, K. S. Chitra
Lyrics
Vaali
ஆண் : ஐ லவ் யூ ஒரு கடலும் கரையும் சாட்சி
பெண் : யூ லவ் மீ இனி எதிலும் உனது காட்சி
ஆண் : ஐ லவ் யூ ஒரு கடலும் கரையும் சாட்சி
பெண் : யூ லவ் மீ இனி எதிலும் உனது காட்சி

ஆண் : செம்மண்ணிலே தண்ணீரென
ஒன்றாக நாமானோம்
பெண் : சொந்தங்களும் பந்தங்களும்
என்றென்றும் நாம் காண்போம்
ஆண் : ஐ லவ் யூ ஒரு கடலும் கரையும் சாட்சி
பெண் : யூ லவ் மீ இனி எதிலும் உனது காட்சி

ஆண் : வா வா எதுவரை வானம் அதுவரை போவோம்
பெண் : போ போ அழகிய சொர்க்கம் நேரில் காணலாம்
ஆண் : வா வா கடல் அலை மேலே தழுவுது பூங்காற்று
பெண் : போ போ தழுவிய காற்றின் ராகம் கேட்கலாம்

ஆண் : ஓடம் ஓடலாம் ஊர்வலம் போகலாம்
பெண் : நாமும் நாளெல்லாம் மோகனம் பாடலாம்
ஆண் : ஹே ஹே ஹே ஹே
பெண் : ஓஹோ ஓஹோ ஹோ...

ஆண் : ஐ லவ் யூ ஒரு கடலும் கரையும் சாட்சி
பெண் : யூ லவ் மீ இனி எதிலும் உனது காட்சி

ஆண் : நாளும் புதியது இந்த காதலின் சங்கீதம்
பெண் : நாமும் புதியவர் தானே நாளும் நாளுமே
ஆண் : நாளும் இனியது காதல் இளமையின் சந்தோஷம்
பெண் : காலம் மாறிடும் போதும் காதல் வாழுமே

ஆண் : வீசும் காற்றிலும் பாட்டிலும் நாங்களே
பெண் : ஓடும் ஆற்றிலும் நீரிலும் நாங்களே
ஆண் : ஓஹோ ஓஹோ ஹோ...
பெண் : ஆஆஆஹாஹ் ஆஆஹாஹ்...

ஆண் : ஐ லவ் யூ ஒரு கடலும் கரையும் சாட்சி
பெண் : யூ லவ் மீ இனி எதிலும் உனது காட்சி
ஆண் : செம்மண்ணிலே தண்ணீரென
ஒன்றாக நாமானோம்
பெண் : சொந்தங்களும் பந்தங்களும்
என்றென்றும் நாம் காண்போம்

ஆண் : ஐ லவ் யூ ஒரு கடலும் கரையும் சாட்சி
பெண் : யூ லவ் மீ இனி எதிலும் உனது காட்சி

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.