குண்டு ஒண்ணு பாடல் வரிகள்

Last Updated: Feb 03, 2023

Movie Name
Arangetra Velai (1990) (அரங்கேற்ற வேளை)
Music
Ilaiyaraaja
Year
1990
Singers
Mano
Lyrics
Vaali
குண்டு ஒண்ணு வெச்சிருக்கேன்
வெடி குண்டு ஒண்ணு வெச்சிருக்கேன்
கன்னி வெடி வெச்சிருக்கேன்
என் கண்ணில் திரி வெச்சிருக்கேன்
தொட்டா சிதறிவிடும் தோட்டா வெடிச்சிவிடும்
குட்டு ஒடிஞ்சிவிடும் பட்டா தெறிச்சிவிடும் டோய்
ஹோய் ஹோய் ஹோய் ஹோய்

குண்டு ஒண்ணு வெச்சிருக்கேன்
வெடி குண்டு ஒண்ணு வெச்சிருக்கேன்
கன்னி வெடி வெச்சிருக்கேன்
என் கண்ணில் திரி வெச்சிருக்கேன் ஹோ ஹோ

தாய்பாலும் கெட்டுபோச்சு என்ன பண்ணும் கொழந்த
ஹும் ஹா...ஹும் ஹா...ஹும் ஹா
வாய்க்காலில் தண்ணி இல்ல தண்ணியிலே மனுஷன்
ஹும் ஹா...ஹும் ஹா...ஹும் ஹா
சுட்டுபுட்ட ஹீரோ நீ தான் தட்டுகெட்ட ஜீரோ தான்
வெட்டுகுத்து நீயும் போட்டா
கட்சிக்குள்ள கோட்டா தான்
வீறாப்பா மெரட்டி உருட்டும்
ஊரெல்லாம் திருட்டு பயக
கெட்டாலும் சுட்டாலும் எல்லோரும் ராஜாங்கதான் டோய்

குண்டு ஒண்ணு வெச்சிருக்கேன்
வெடி குண்டு ஒண்ணு வெச்சிருக்கேன்
கன்னி வெடி வெச்சிருக்கேன்
என் கண்ணில் திரி வெச்சிருக்கேன்
தொட்டா சிதறிவிடும் தோட்டா வெடிச்சிவிடும்
குட்டு ஒடிஞ்சிவிடும் பட்டா தெறிச்சிவிடும் டோய்
ஹோய் ஹோய் ஹோய் ஹோய்

குண்டு ஒண்ணு வெச்சிருக்கேன்
வெடி குண்டு ஒண்ணு வெச்சிருக்கேன்
கன்னி வெடி வெச்சிருக்கேன்
என் கண்ணில் திரி வெச்சிருக்கேன் ஹோ

நெல்லு விளையும் நிலம் வீடாகிபோச்சு
ஹும் ஹா...ஹும் ஹா...ஹும் ஹா ஹா
ஊரில் ஜனம் இருந்தும் காடாகி போச்சு
ஹும் ஹா...ஹும் ஹா...ஹும் ஹா ஹா
கெட்ட வேலையான கூட துட்டு வந்த தப்பே இல்ல
இஷ்டப்படி விட்ட போதும் அப்பன் போல புள்ளயில்ல
குளிரெல்லாம் விலகிபோச்சு எல்லாமே பழகிபோச்சு
வெள்ளைக்கும் கொள்ளைக்கும் அல்லாடும்
சொள்ளைகளே ஹே ஹோய்

குண்டு ஒண்ணு வெச்சிருக்கேன்
வெடி குண்டு ஒண்ணு வெச்சிருக்கேன்
கன்னி வெடி வெச்சிருக்கேன்
என் கண்ணில் திரி வெச்சிருக்கேன்
தொட்டா சிதறிவிடும் தோட்டா வெடிச்சிவிடும்
குட்டு ஒடிஞ்சிவிடும் பட்டா தெறிச்சிவிடும் டோய்
ஹோய் ஹோய் ஹோய் ஹோய்

குண்டு ஒண்ணு வெச்சிருக்கேன்
வெடி குண்டு ஒண்ணு வெச்சிருக்கேன்
கன்னி வெடி வெச்சிருக்கேன்
என் கண்ணில் திரி வெச்சிருக்கேன் ஹோ

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.