அடியே மனம் நில்லுன பாடல் வரிகள்

Movie Name
Neengal Kettavai (1984) (நீங்கள் கேட்டவை)
Music
Ilaiyaraaja
Year
1984
Singers
S. Janaki, S. P. Balasubramaniam
Lyrics
Vaali
அடியே மனம் நில்லுன நிக்காது டீ
கோடியே எண்ணா கண்டு நீ சோக்காத டீ
தாப்பாள போடாம கேட்பார கேளாம
கூப்பாடு போடாதடி
அடியே மனம் நில்லுன நிக்காது டீ
கோடியே எண்ணா கண்டு நீ சோக்காத டீ


வெட்கம் என்னடி துக்கம் என்னடி
உத்தரவ சொன்ன பின்பு தப்பு என்னடி
முத்தம் என்னடி முத்து பெண்ணடி
மொட்டவீழ்க எண்ணா வந்து கட்டி கொல்லடி
வெட்கம் என்னடி துக்கம் என்னடி
உத்தரவ சொன்ன பின்பு தப்பு என்னடி
முத்தம் என்னடி முத்து பெண்ணடி
மொட்டவீழ்க எண்ணா வந்து கட்டி கொல்லடி


மனம் கேக்காத கேள்வி எல்லாம் கேகுதையா
பாக்காத பார்வை எல்லாம் பாகுதையா
மனம் கேக்காத கேள்வி எல்லாம் கேகுதையா
பாக்காத பார்வை எல்லாம் பாகுதையா
காலம் கடக்குது கட்டழகு கரையுது
காத்து கலகுறேன் கைய கொஞ்சம் புடிஅடியே மனம் நில்லுன நிக்காது டீ
கோடியே என்ன கண்டு நீ சோக்காத டீ
தாப்பாள போடாம கேட்பார கேளாம
கூப்பாடு போடாதடி
அடியே மனம் நில்லுன நிக்காது டீ
கோடியே என்ன கண்டு நீ சோக்காத டீ

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.