வீட்டுக்கு விளக்கு ஏற்றி பாடல் வரிகள்

Last Updated: Jun 04, 2023

Movie Name
Porantha Veeda Puguntha Veeda (1993) (பொறந்த வீடா புகுந்த வீடா)
Music
Ilaiyaraaja
Year
1993
Singers
Mano, K. S. Chitra
Lyrics
Vaali
ஆண் : வீட்டுக்கு விளக்கு ஏற்றி வைக்க வந்த
பெண் பிள்ளையே பெண் பிள்ளையே
கூட்டுக்குள் இருந்து கூடி கலந்திடு
வம்பில்லையே வம்பில்லையே

குடும்பத்தின் விளக்கே நம்பிக்கையின் இலக்கே
இல்லறத்தில் இணைந்திருந்து வாழ்க வாழ்கவே
அன்புக் கொண்ட தம்பதி
உள்ளங்கள் வாழ்க வாழ்கவே

பெண் : வீட்டுக்கு தலைமை ஏற்று நடத்திடும்
ஆண் பிள்ளையே ஆண் பிள்ளையே
பாட்டுக்கு தகுந்த தாளம் அமைந்திட
வம்பில்லையே வம்பில்லையே

பெண் : பெண்ணெனும் காவியத்தை
இளம் புன்னகை ஓவியத்தை
மெல்லிய மல்லிகை பூவென எண்ணிடும்
மாலையிட்ட மன்னனே

ஆண் : பது மல்லிகை பூச்சரமே
பச்சை மாவிலை தோரணமே
மன்னவன் நெஞ்சொரு பொன்னென எண்ணிடும்
மாலையிட்ட மங்கையே

பெண் : ஆணொரு பாதி பெண்ணொரு பாதி
ஆக்கிய கோயில் போல வீடாகுமே
ஆண் : ஊடல்கள் பாதி கூடல்கள் பாதி
காண்பவர் வாழ்வு தேனின் கூடாகுமே
பெண் : ஒற்றுமையாக மிக ஒட்டுறவாக
நேசங்கள் நீங்கிடாமல் வாழ்க வாழ்கவே

ஆண் : வீட்டுக்கு விளக்கு ஏற்றி வைக்க வந்த
பெண் பிள்ளையே பெண் பிள்ளையே
பெண் : பாட்டுக்கு தகுந்த தாளம் அமைந்திட
வம்பில்லையே வம்பில்லையே

ஆண் : கண்விழி ரெண்டு உண்டு அதில்
தென்படும் காட்சி ஒன்று
ஒவ்வொரு கண்விழி ஒவ்வொரு காட்சியை
பார்த்ததில்லை என்றுமே

பெண் : இங்கு உள்ளது காலிரண்டு அது
சென்றிடும் பாதை ஒன்று
ஒவ்வொரு காலிங்கு ஒவ்வொரு பாதையில்
போனதில்லை என்றுமே

ஆண் : ஓர் மனதாக ஓருயிராக
சேர்ந்திங்கு வாழும் வாழ்வு தேனாகுமே
பெண் : கோபம் வந்தாலும் தாபம் வந்தாலும்
சீக்கிரம் தீர்ந்து போகும் தானாகவே
ஆண் : செந்தமிழ் போலே குளிர் தென்றலை போலே
பூமியில் நீண்ட காலம் வாழ்க வாழ்கவே

ஆண் : வீட்டுக்கு விளக்கு ஏற்றி வைக்க வந்த
பெண் பிள்ளையே பெண் பிள்ளையே
பெண் : பாட்டுக்கு தகுந்த தாளம் அமைந்திட
வம்பில்லையே வம்பில்லையே

ஆண் : குடும்பத்தின் விளக்கே
பெண் : நம்பிக்கையின் இலக்கே
இரு : இல்லறத்தில் இணைந்திருந்து வாழ்க வாழ்கவே
அன்புக் கொண்ட தம்பதி உள்ளங்கள் வாழ்க வாழ்கவே

இருவரும் : வீட்டுக்கு விளக்கு ஏற்றி வைக்க வந்த
பெண் பிள்ளையே பெண் பிள்ளையே
கூட்டுக்குள் இருந்து கூடி கலந்திடு
வம்பில்லையே வம்பில்லையே.....

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.