மின்மினியை கண்மணியாய் பாடல் வரிகள்

Last Updated: Jun 02, 2023

Movie Name
Kannan En Kadhalan (1968) (கண்ணன் என் காதலன்)
Music
M. S. Viswanathan
Year
1968
Singers
L. R. Eswari, T. M. Soundararajan
Lyrics
Vaali
மின்மினியை கண்மணியாய்
கொண்டவனை என்னிடமே
தந்தாள் உன் அன்னை உன்னை
மின்மினியை கண்மணியாய்
கொண்டவனை என்னிடமே
தந்தாள் உன் அன்னை உன்னை
ஹோ ஹோ ஹோ
சச்சா ம்ம்மா பாப்பா
ல ல ல ல...
சச்சா ம்ம்மா பாப்பா
சச்சா ம்ம்மா பாப்பா

அழகு மகன் மழலை மொழி
தென் பொதிகை செந் தமிழோ
அழகு மகன் மழலை மொழி
தென் பொதிகை செந் தமிழோ
இளமைதான் சிறு கதையோ
இதயமதை எழுதியதோ
இளமைதான் சிறு கதையோ
இதயமதை எழுதியதோ
முத்து முகம் முழு நிலவோ
முப்பது நாள் வரும் நிலவோ 
சச்சா ம்ம்மா பாப்பா
சச்சா ம்ம்மா பாப்பாமணி பயல் சிரிப்பினில்
மயக்கிடும் கலை படைத்தான்
பசி குரல் கொடுக்கையில்
புது புது இசை அமைத்தான்
விழித்ததும் தாய் முகம் பார்த்திருப்பான்
மூடிய சேலையில் பால் குடிப்பான்
விழித்ததும் தாய் முகம் பார்த்திருப்பான்
மூடிய சேலையில் பால் குடிப்பான்
சச்சா ம்ம்மா பாப்பா
சச்சா ம்ம்மா பாப்பா

சரித்திரம் புகழ்ந்திடும் அறிஞரின் வழி நடப்பான்
இருப்பதை கொடுப்பதில் தகப்பனின் பேர் எடுப்பான்
சரித்திரம் புகழ்ந்திடும் அறிஞரின் வழி நடப்பான்
இருப்பதை கொடுப்பதில் தகப்பனின் பேர் எடுப்பான்
தலைமகன் கலைமகள் புண்ணியமோ
தாய் குலம் வழங்கிய சீதனமோ
தலைமகன் கலைமகள் புண்ணியமோ
தாய் குலம் வழங்கிய சீதனமோ
சச்சா ம்ம்மா பாப்பா
சச்சா ம்ம்மா பாப்பா

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.