ஒண்ணு ரெண்டு பாடல் வரிகள்

Last Updated: Feb 03, 2023

Movie Name
Dharma Durai (1991) (தர்மதுரை)
Music
Ilaiyaraaja
Year
1991
Singers
Mano, S. Janaki
Lyrics
Vaali
ஆண் : ஒண்ணு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு
எந்த ஊரு சொந்த ஊரு என்ன பேரு
ஹ..நேரம் வந்தாச்சு மாலை தந்தாச்சு
கெஞ்சும் என்னை மிஞ்சலாமா
கொஞ்ச நேரம் கொஞ்சலாமா

பெண் : ஒண்ணு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு
எந்த ஊரு சொந்த ஊரு என்ன பேரு
நேரம் வந்தாச்சு மாலை தந்தாச்சு
கெஞ்சும் என்னை மிஞ்சலாமா
கொஞ்ச நேரம் கொஞ்சலாமா

ஆண் : ஒண்ணு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு

பெண் : எந்த ஊரு சொந்த ஊரு என்ன பேரு

***

பெண்குழு : பப்ப பப்பா பப பப்பா பப்பா பப்பபப்பபா
பப்ப பப்பா பப பப்பா பப்பா பப்பபப்பபா

ஆண் : முத்தாரம் சூடி மோகரசம் தேடி பூபோல வா
ஓய்யாரதேரில் உல்லாசம் காண நீ ஓடி வா

பெண் : தேவாரம் பாடி தேவ சுகம் தேடி
கண்ணா நீ வா
ஆவாரம் பூவில் ஆடுகின்ற தேனில்
வண்டாக வா

ஆண் : மெல்ல வந்து அள்ளி கொடு என் செல்வமே

பெண் : அந்த சுகம் சொல்லி கொடு என் சொந்தமே

ஆண் : மெல்ல வந்து அள்ளி கொடு என் செல்வமே

பெண் : அந்த சுகம் சொல்லி கொடு என் சொந்தமே

ஆண் : ஆசை கொண்டாடும் பொது
போதை தள்ளாடும் தேவி
இப்போ கெஞ்சும் என்னை மிஞ்சலாமா ஹே
கொஞ்சும் என்னை மிஞ்சலாமா ஹே

பெண் : ஒண்ணு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு
எந்த ஊரு சொந்த ஊரு என்ன பேரு

ஆண் : அட நேரம் வந்தாச்சு மாலை தந்தாச்சு
கெஞ்சும் என்னை மிஞ்சலாமா
கொஞ்ச நேரம் கொஞ்சலாமா ஹ..

பெண் : ஒண்ணு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு

ஆண் : எந்த ஊரு சொந்த ஊரு என்ன பேரு

***

ஆண் : ஹாய் அக்கம் பக்கம் பார்த்து யக்கா யக்கா வாக்கா

பெண்குழு : யா யா யா யா யா யா யாயா

ஆண் : விக்காத ஒரு பூவ முக்க முழம் தாக்க

பெண்குழு : யா யா யா யா யா யா யாயா

ஆண் : அக்கம் பக்கம் பாது யக்கா யக்கா வாக்கா
விக்காத ஒரு பூவ முக்க முழம் தாக்க
சுத்துதடி ஆசை பித்து மனம் ஆச்சு
இத்தனைக்கும் மேல புத்தி கேட்டுப் போச்சு
ஹோய்யரே ஹோய்யரே ஹோய்யரே
ஹோய்யற ஹோய்யற ஹொய்யா

(இசை)

பெண் : கலையான மாலை சூடிக்கொள்ள ஆசை நீ ஓடி வா
பொன்னான மேனி நீ அளந்து பார்க்க ஓடோடி வா

ஆண் : கண்ணால ஜாடை காட்டுகின்ற போதை ஏராளமே
உன்னால பாவி மோகம் தந்ததென்ன தாராளமா

பெண் : கன்னி என்னைச் சேர வேண்டும் பக்கத்திலே

ஆண் : அன்புதந்து ஆள வேண்டும் சொர்க்கத்திலே

பெண் : கன்னி என்னைச் சேர வேண்டும் பக்கத்திலே

ஆண் : அன்புதந்து ஆள வேண்டும் சொர்க்கத்திலே
நாளும் உன்னோடு நானே காதல் கொண்டடுவேனே
இப்போ கொஞ்சும் என்னை மிஞ்சலாமா
கொஞ்சும் என்னை மிஞ்சலாமா ஹா

ஆண் : ஒண்ணு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு

பெண் : எந்த ஊரு சொந்த ஊரு என்ன பேரு

ஆண் : நேரம் வந்தாச்சு மாலை தந்தாச்சு
கெஞ்சும் என்னை மிஞ்சலாமா

பெண் : கொஞ்ச நேரம் கொஞ்சலாமா

ஆண் : ஒண்ணு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு

பெண் : எந்த ஊரு சொந்த ஊரு என்ன பேரு

ஆ & பெ : லல்ல லாலா லல்ல லாலா லல்ல லாலா
லல்ல லாலா லல்ல லாலா லல்ல லாலா

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.