கண்ணா என் சேலைக்குள்ள பாடல் வரிகள்

Last Updated: Mar 27, 2023

Movie Name
Jai Hind (1994) (ஜெய்ஹிந்த்)
Music
Vidyasagar
Year
1994
Singers
S. Janaki, S. P. Balasubramaniam, Vaali
Lyrics
Vaali
பெண் : கண்ணா என் சேலைக்குள்ள
கட்டெறும்பு புகுந்திருக்கு எதுக்கு

ஆண் : கண்ணே நீ வெல்லம் என்று
கட்டெறும்பு தெரிஞ்சிருக்கு அதுக்கு

பெண் : எறும்பு செய்யும் லீலைப் போல்
குறும்பு செய்ய வந்தாயோ
உள்ளே என்னமோ பண்ண
கண்ணா என் சேலைக்குள்ள
கட்டெறும்பு புகுந்திருக்கு எதுக்கு

ஆண் : கண்ணே நீ வெல்லம் என்று
கட்டெறும்பு தெரிஞ்சிருக்கு ம்ஹ்ஹ் அதுக்கு (இசை)

ஆண்குழு : ஜும்ப ஜும்ப ஜும்பா
சே..ஜும்ப ஜும்ப ஜும்பா
சே..ஜும்ப ஜும்ப ஜும்பா
சே..ஜும்ப ஜும்ப ஜும்பா
சே..ஜும்ப ஜும்ப ஜும்பா
சே..ஜும்ப ஜும்ப ஜும்பா
சே..ஜும்ப ஜும்ப ஜும்பா
சே..ஜும்ப ஜும்ப ஜும்பா
சே..ஜும்ப ஜும்ப ஜும்பா ஓ..ஓ...ஓ..ஓ...

****

பெண் : அங்கே தொட்டு இங்கே தொட்டு
எங்கே தொட எண்ணம் ராசா

ஆண் : அஹா...

பெண் : அஹா அஹா

ஆண் : ஏ..ஹே...

ஆண் : கன்னம் தொட்டு வண்ணம் தொட்டு
ம்ம்ம்ம் தொட எண்ணம் ரோசா

பெண் : அஹா..

ஆண் : அஹா... அஹா

பெண் : அஹா..

பெண் : இது தேவையான குறும்பு
கொஞ்சம் சிலிர்த்து போன உடம்பு

ஆ & ஆ குழு : வா..வா..

ஆண் : ஆ..ஆ..ஆ..

ஆ & ஆ குழு : வா..வா..

பெண் : ஹோவ்..

பெ & பெ குழு : வா..வா..

பெண் : ஆ..ஆ..ஆ..

பெ & பெ குழு : வா..வா..

பெண் : கண்ணா என் சேலைக்குள்ளே
கட்டெறும்பு புகுந்திருக்கு எதுக்கு

ஆண் : கண்ணே நீ வெல்லம் என்று
கட்டெறும்பு தெரிஞ்சிருக்கு.. அது..க்கு

****

ஆண் : பூமிக்குள்ள பொன்ன வெச்சான்
பொண்ணுக்குள்ள என்ன வெச்சான்

பெண் : ம்..ஹும்..

ஆண் : அஹா ஹஹா

பெண் : ஓஹோ..

பெண் : ஆம்பிளைக்கு மீசை வெச்சான்
பொம்பளைக்கு என்ன வெச்சான்

ஆண் : ம்ஹும்..

பெண் : ம்ஹும்..ம்ஹும்..

ஆண் : லால..

பெண் : ஹஹ்ஹ..

ஆண் : அதை தெரிஞ்சு விளக்கம் தாரேன்
உன்னை திருடி குடிக்கப் போறேன்

பெ & பெ குழு : வா..வா..

பெண் : ஆ..ஆ..ஆ..

பெ & பெ குழு : வா..வா..

ஆ & ஆ குழு : வா..வா..

ஆண் : ஆ..ஆ..ஆ..

ஆ & ஆ குழு : வா..வா..

பெண் : கண்ணா என் சேலைக்குள்ள
கட்டெறும்பு புகுந்திருக்கு எதுக்கு

ஆண் : கண்ணே நீ வெல்லம் என்று
கட்டெறும்பு தெரிஞ்சிருக்கு

பெண் : ஹா..

ஆண் : அதுக்கு

பெண் : எறும்பு செய்யும் லீலைப் போல்
குறும்பு செய்ய வந்தாய்யோ
உள்ளே என்னமோ பண்ண
கண்ணா என் சேலைக்குள்ள
கட்டெறும்பு புகுந்திருக்கு ஸ்..ஆ..எதுக்கு

ஆண் : கண்ணே நீ வெல்லம் என்று
கட்டெறும்பு தெரிஞ்சிருக்கு ம்.ம்..ஹும்...

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.