தாயின் மணிக்கொடி பாடல் வரிகள்

Movie Name
Jai Hind (1994) (ஜெய்ஹிந்த்)
Music
Vidyasagar
Year
1994
Singers
S. P. Balasubramaniam, Vairamuthu
Lyrics
Vairamuthu
ஆண் : தாயின் மணிக்கொடி தாயின் மணிக்கொடி
சொல்லுது ஜெய்ஹிந்த்

(இசை)

ஆண் : தாயகம் காத்திட தன்னலம் போக்கிட
சொல்லுக ஜெய்ஹிந்த்

(இசை)

என் இந்திய தேசம் இது
ரத்தம் சிந்திய தேசமிது
என் இந்திய தேசம் இது
ரத்தம் சிந்திய தேசமிது
காந்தி மகான் வந்த கண்ணிய பூமி இது

தாயின் மணிக்கொடி தாயின் மணிக்கொடி
சொல்லுது ஜெய்ஹிந்த்
தாயகம் காத்திட தன்னலம் போக்கிட
சொல்லுக ஜெய்ஹிந்த்

***

ஆண் : வண்ணம் பல வண்ணம் நம் எண்ணம் ஒன்றல்லோ
ஆ&பெ குழு : பறவைகள் பலவன்றோ வானம் ஒன்றன்றோ
ஆண் : தேகம் பலவாகும் நம் ரத்தம் ஒன்றல்லோ
ஆ&பெ குழு : பாஷைகள் பலவன்றோ தேசம் ஒன்றன்றோ
ஆண் : பூக்கள் கொண்டு வந்தால் இது புண்ணிய தேசமடா
வாட்கள் கொண்டு வந்தால் தலை வாங்கிடும் தேசமடா
எங்கள் ரத்தம் எங்கள் கண்ணீர்
இவை இரண்டும் கலந்ததெங்கள் சரிதமே
இது தீயில் எழுந்து வந்த தேசமே

ஆண் : தலை கொடுத்தார் அந்த அனைவருக்கும்
தாயகமே எங்கள் முதல் வணக்கம்

ஆண் : தாயின் மணிக்கொடி தாயின் மணிக்கொடி
சொல்லுது ஜெய்ஹிந்த்
தாயகம் காத்திட தன்னலம் போக்கிட
சொல்லுக ஜெய்ஹிந்த்

(இசை)

{பெ1 குழு : யெயெயெயெயெயெயெ.. யெயெயெயெயெயெயெ
யெயெயெயெயெயெயெ.. யெயெயெயெயெயெயெ

பெ2 குழு : சொம சாயொ.. சொம சாயொ.. சொம சாயொ.. சொம சாயொ..} Overlap

****

பெண்குழு : ஜெய் ஆண்குழு : ஹிந்த்
பெண்குழு : ஜெய் ஆண்குழு : ஹிந்த்
பெண்குழு : ஜெய் ஆண்குழு : ஹிந்த்
பெண்குழு : ஜெய் ஆண்குழு : ஹிந்த்
பெண்குழு : ஜெய் ஆண்குழு : ஹிந்த்
பெண்குழு : ஜெய் ஆண்குழு : ஹிந்த்
பெண்குழு : ஜெய் ஆண்குழு : ஹிந்த்
பெண்குழு : ஜெய் ஆண்குழு : ஹிந்த்


ஆண் : சட்டம் நம் சட்டம் புது வேகம் கொள்ளாதோ
ஆ&பெ குழு : வேகமிருந்தால்தான் வெற்றிகள் உண்டாகும்
ஆண் : மண்ணில் நம் மண்ணில் புது சக்தி பிறக்காதோ
ஆ&பெ குழு : சக்தியிருந்தால்தான் சரித்திரம் உண்டாகும்
சட்டம் கையில் கொண்டு நீ தீமை திருத்திவிடு
சரியாய் இல்லை என்றால் அதன் வேரை அறுத்துவிடு
புலி போல் எழுக புயல் போல் விரைக
அட இளைய ரத்தம் என்ன போலியா
எழுகவேண்டும் புதிய இந்தியா

சுதந்தரத்தை காத்த அனைவருக்கும்
சொல்லுகின்றோம் எங்கள் முதல் வணக்கம்

தாயின் மணிக்கொடி தாயின் மணிக்கொடி
சொல்லுது ஜெய்ஹிந்த்
தாயகம் காத்திட தன்னலம் போக்கிட
சொல்லுக ஜெய்ஹிந்த்

என் இந்திய தேசம் இது
ரத்தம் சிந்திய தேசமிது

காந்தி மகான் வந்த கண்ணிய பூமி இது

ஆண்: ஜெய்ஹிந்த் பெண்குழு : ஜெய் ஆண்குழு : ஹிந்த்
ஆண்: ஜெய்ஹிந்த் பெண்குழு : ஜெய் ஆண்குழு : ஹிந்த்
ஆண்: ஜெய்ஹிந்த் பெண்குழு : ஜெய் ஆண்குழு : ஹிந்த்
ஆண்: ஜெய்ஹிந்த் பெண்குழு : ஜெய் ஆண்குழு : ஹிந்த்

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.