காலங்கள் கண்முன் பாடல் வரிகள்

Last Updated: Feb 07, 2023

Movie Name
Thadaiyara Thaakka (2012) (தடையற தாக்க)
Music
Thaman
Year
2012
Singers
Chinmayi, Madhan Karky, Thaman
Lyrics
Madhan Karky
காலங்கள்... கண்முன்
பறந்தோடக் காணுகிறேன்
ஆனாலும்... உந்தன்
நெருக்கத்தில் நாணுகிறேன்

நாளும் நாளும் உன் மேல்
எந்தன் காதல் கூடினேன்
நீளும் பாதை எங்கும்
உந்தன் கைகள் நாடினேன்

எங்கும் பூவில் வீதியா?
நீ என் வாழ்வின் மீதியா?


நிலவுகள் நகர்ந்திட
நினைவுகள் வளர்ந்தன அன்பே!
கனவுகள் பகிர்ந்திட
விழிகளும் அறிந்தன அன்பே!

விரிந்ததோ விரிந்ததோ
ஆளுக்கொரு பூச்சிறகு
யுகங்களைக் கடந்திட...

விரல் கோர்த்திடும் பயணங்கள்
எளிதினில் முடிவதில்லை

எங்கும் பூவில் வீதியா?
நீ என் வாழ்வின் மீதியா?

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.