தாழம்பூவே வாசம் வீசு பாடல் வரிகள்

Movie Name
Kai Kodukkum Kai (1984) (கை கொடுக்கும் கை)
Music
Ilaiyaraaja
Year
1984
Singers
S. Janaki, S. P. Balasubramaniam
Lyrics
Pulamaipithan
தாழம்பூவே வாசம் வீசு
தாயின் தாயே கொஞ்சிப் பேசு
வீடேதும் இல்ல வாசலும் இல்ல
அன்புக்கு பஞ்சமில்ல
தாலேலோ..தாலேலோ..

தாழம்பூவே வாசம் வீசு
தாயின் தாயே கொஞ்சிப் பேசு


நடந்தா காஞ்ச நிலம் செழிக்கும்
சிரிச்சா கோயில் மணி அடிக்கும்.கண்ட கண்ணுபடும்

பேசும் போது தாய பார்த்தேன்
தோளில் தூங்க பிள்ளை ஆனேன்

நெஞ்சத்திலே..ஹே..
நெஞ்சத்திலே ஊஞ்சல் கட்டி ஆரிரரோ பாடவோ

தாழம்பூவே வாசம் வீசு
தாயின் தாயே கொஞ்சிப் பேசு
வீடேதும் இல்ல வாசலும் இல்ல
அன்புக்கு பஞ்சமில்ல
தாலேலோ..தாலேலோ..

தாழம்பூவே வாசம் வீசு
தாயின் தாயே கொஞ்சிப் பேசு


இனி நான் கோடி முறை பொறப்பேன்
உன்னை நான் பார்க்க விழி திறப்பேன்
இது சத்தியமே..

நீரும் போனா மேகம் ஏது
நீயும் போனா நானும் ஏது

என் உயிரே…ஏ
என் உயிரே நீ இருக்க
உன்னுயிரும் போகுமா

தாழம்பூவே வாசம் வீசு
தாயின் தாயே கொஞ்சிப் பேசு

வீடேதும் இல்ல வாசலும் இல்ல
அன்புக்கு பஞ்சமில்ல
தாலேலோ..தாலேலோ..

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.