மச்சான் மச்சான் பாடல் வரிகள்

Last Updated: Mar 25, 2023

Movie Name
Silambattam (2008) (சிலம்பாட்டம்)
Music
Yuvan Shankar Raja
Year
2008
Singers
Na. Muthukumar
Lyrics
Na. Muthukumar
ஆண்: மச்சான் மச்சான் உன் மேல ஆசை வெச்சான்
வெச்சு தெச்சான் தெச்சான் உசுரோட உன்னை தெச்சான்

பெண்: மச்சான் மச்சான் என் மேல ஆசை வெச்சான்
வெச்சு தெச்சான் தெச்சான் உசுரோட என்னை
தெச்சான்

ஆண்: ஏழேழு சென்மந்தான் எடுத்தாலும் எப்போதும்
நெஞ்சுக்குள்ள ஒன்ன சொமப்பேனே

பெண்: தாயாகி சில நேரம்
சேயாகி சில நேரம்
மடிமேல உன்னை சொமப்பேனே
சந்தோஷத்தில் என்னை மறப்பேனே ஓ ஓ

ஆண்: கொன்னுபுட்ட... கொன்னுபுட்ட...
கொன்னுப்புட்ட.. கொன்னுப்புட்ட.. நெஞ்சுக்குள்ள...

பெண்: கொன்னுப்புட்ட... கொன்னுப்புட்ட...
வந்துபுட்ட செஞ்சுபுட்ட என்னை உனக்குதான்

ஆன்: மச்சான் மச்சான் உன் மேல ஆசை வெச்சான் வெச்சு தெச்சான் தெச்சான் உசுரோட
உன்னை தெச்சான்

(இசை...)

ஆண்: சொல்ல வந்த வார்த்தை சொன்ன வார்த்தை சொல்லப்போகும்
வார்த்தை யாவும் நெஞ்சில் இனிக்குதே

பெண்: என்னை என்ன கேட்ட என்ன சொன்ன என்ன ஆனேன்
இந்த மயக்கம் எங்கோ இழுக்குதே

ஆண்: பெண்ணே உந்தன் கொலுசு எந்தன் மனச மாட்டிப்போகுதே
போகும் வழி எங்கும் வருவேனே ஏ ஏஹெஹே

பெண்: உன் பேரைத்தான் சொல்லிதினம் தாவணியப் போட்டேனே
ஆண்: உசுரத்தான் விட்டாக்கூட உன்னைவிட மாட்டேனே
மானே அடி மானே ஏ ஏ கொன்னுபுட்ட கொன்னுபுட்ட கொன்னுபுட்ட கொன்னுபுட்ட நெஞ்சுக்குள்ள

பெண்: கொன்னுப்புட்ட கொன்னுப்புட்ட வந்துபுட்ட செஞ்சுபுட்ட என்னை உனக்கு தான்

ஆண்: மச்சான் மச்சான் உன் மேல ஆசை வெச்சான் வெச்சு தெச்சான் தெச்சான் உசுரோட உன்னை தெச்சான்

(இசை...)

ஆண்: ஆசைவச்ச நெஞ்சு இலவம் பஞ்சுபோலத் தானே
உன்னத்தேடி நாளும் பறக்குமே

பெண்: அம்மிக்கல்லு மேல கால வெச்சு மெட்டிப்போடும்
அந்த நாளை மனசும் நெனைக்குமே

ஆண்: கண்ணைமூடி பாத்தா எங்கும் நீ தான் வந்து போகுற
உடல் பொருள் ஆவியும் நீ தானே ஏ ஏஹெஹே

பெண்: என்ன வேணும் என்ன வேணும் சொல்லிப்புடு ராசாவே

ஆண்: உன்னப்போலப் பொட்டப்புள்ள பெத்துக்குடு ரோசாவே
தேனே.. வந்தேனே... ஏ ஏஹெஹே கொன்னுப்புட்ட கொன்னுபுட்ட. கொன்னுப்புட்ட கொன்னுப்புட்ட நெஞ்சுக்குள்ள

பெண்: கொன்னுப்புட்ட கொன்னுப்புட்ட வந்துபுட்ட செஞ்சபுட்ட என்னை உனக்கு தான்

ஆண்: மச்சான் மச்சான் உன் மேல ஆசை வெச்சான் வெச்சு தெச்சான் தெச்சான் உசுரோட உன்னை தெச்சான்

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.