நான் பாடும் பாடல் பாடல் வரிகள்

Last Updated: Mar 27, 2023

Movie Name
Naan Yen Pirandhen (1972) (நான் ஏன் பிறந்தேன்)
Music
Shankar-Ganesh
Year
1972
Singers
T. M. Soundararajan
Lyrics
Vaali
நான் பாடும் பாடல் நலமாக வேண்டும்
இசை வெள்ளம் நதியாக ஓடும்
அதில் இள நெஞ்சம் படகாக ஆடும்

நான் பாடும் பாடல் நலமாக வேண்டும்
இசை வெள்ளம் நதியாக ஓடும்
அதில் இள நெஞ்சம் படகாக ஆடும்

தாழம்பூவில் காணும் பொன்வண்ணம்
நாளும் வாழும் தோகைப்பூங்கன்னம்
நாளும் வாழும் தோகைப்பூங்கன்னம்
எங்கே நானென்று தேடட்டும் உன்னை
சிந்தாத முத்தங்கள் சிந்த
சிந்தாத முத்தங்கள் சிந்த
அவளெந்தன் மனமேடை தவழ்கின்ற பனிவாடை
அவளெந்தன் மனமேடை தவழ்கின்ற பனிவாடை
காலம் கொண்டாடும் கவிதை மகள்
கவிதை மகள்

நான் பாடும் பாடல் நலமாக வேண்டும்
இசை வெள்ளம் நதியாக ஓடும்
அதில் இள நெஞ்சம் படகாக ஆடும்

நாதத்தோடு கீதம் உண்டாக
தாளத்தோடு பாதம் தள்ளாட
தாளத்தோடு பாதம் தள்ளாட
வந்தால் பாடும் என் தமிழுக்குப் பெருமை
வாராதிருந்தாலோ தனிமை
வாராதிருந்தாலோ தனிமை
நிழல்போலுன் குழலாட தளிர்மேனி எழுந்தாட
நிழல்போலுன் குழலாட தளிர்மேனி எழுந்தாட
அழகே உன் பின்னால் அன்னம் வரும்
அன்னம் வரும்

நான் பாடும் பாடல் நலமாக வேண்டும்
இசை வெள்ளம் நதியாக ஓடும்
அதில் இள நெஞ்சம் படகாக ஆடும்

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.