உனது விழியில் பாடல் வரிகள்

Movie Name
Naan Yen Pirandhen (1972) (நான் ஏன் பிறந்தேன்)
Music
Shankar-Ganesh
Year
1972
Singers
P. Susheela, T. M. Soundararajan
Lyrics
Pulamaipithan
உனது விழியில் எனது பார்வை 
உலகை காண்பது 
உனது விழியில் எனது பார்வை 
உலகை காண்பது
உன் இதயம் எழுதும் உணர்வில் எந்தன் 
கவிதை வாழ்வது

உனது விழியில் எனது பார்வை 
உலகை காண்பது 
உன் இதயம் எழுதும் உணர்வில் எந்தன் 
கவிதை வாழ்வது 
என் கவிதை வாழ்வது

உயிர் கொண்ட ஓவியம் ஒன்று
துணை வந்து சேர்ந்ததென்று
மனம் கொண்ட இன்பமெல்லாம்
கடல் கொண்ட வெள்ளமோ
உயிர் கொண்ட ஓவியம் ஒன்று
துணை வந்து சேர்ந்ததென்று
மனம் கொண்ட இன்பமெல்லாம்
கடல் கொண்ட வெள்ளமோ

கண்ணிமையாது பெண்ணிவள் நின்றாள்
காரணம் கூறுவதோ 
உனை காண்பதென்ன சுகமோ
உனை காண்பதென்ன சுகமோ

உனது விழியில் எனது பார்வை 
உலகை காண்பது

உன் இதயம் எழுதும் உணர்வில் எந்தன் 
கவிதை வாழ்வது 
என் கவிதை வாழ்வது

எனக்கென்று வாழ்வது கொஞ்சம்
உனக்கென்று வாழும் நெஞ்சம்
பனி கொண்ட பார்வை எங்கும்
படிக்காத காவியம்
எனக்கென்று வாழ்வது கொஞ்சம்
உனக்கென்று வாழும் நெஞ்சம்
பனி கொண்ட பார்வை எங்கும்
படிக்காத காவியம்

பொன் மனம் கொண்ட மன்னவன் அன்பில்
என் உயிர் வாழ்கிறது 
அது என்றும் வாழும் உறவு
அது என்றும் வாழும் உறவு

உனது விழியில் எனது பார்வை 
உலகை காண்பது 
உன் இதயம் எழுதும் உணர்வில் எந்தன் 
கவிதை வாழ்வது 
ஆ... கவிதை வாழ்வது

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.