வானிலே பறந்து இரு மீனினை பாடல் வரிகள்

Last Updated: Jun 02, 2023

Movie Name
Unnai Naan Vazhthugiren (1989) (உன்னை நான் வாழ்த்துகிறேன்)
Music
Vijay Chithar
Year
1989
Singers
Mohan, R. S. Swarnalatha
Lyrics
Unknown
பெண் : ஆஹா ஹா ஆஹா ஓஓஹோ ஹோ ம்ம்ம்
ஆண் : ஆஹா ஹா ஆஹா ஓஓஹோ ஹோ ம்ம்ம்

பெண் : லாலலலாலா....லால்லல்ல்லா..லாலா...
ஆண் : வானிலே பறந்து இரு மீனினை பிடித்து
முகப் பூவிலே பதித்த விழி அம்மம்மா
பெண் : லாலலலாலா....லால்லல்ல்லா..லாலா...
ஆண் : தேனிலே குழைந்து கனிச் சாறிலே
துவைந்து பசும்பாலிலே கலந்த இதழ் அம்மம்மா

ஆண் : வானிலே பறந்து இரு மீனினை பிடித்து
முகப் பூவிலே பதித்த விழி அம்மம்மா
தேனிலே குழைந்து கனிச் சாறிலே
துவைந்து பசும்பாலிலே கலந்த இதழ் அம்மம்மா

வானிலே பறந்து இரு மீனினை பிடித்து
முகப் பூவிலே பதித்த விழி அம்மம்மா....

பெண் : உன்னோடு கொஞ்சி கொஞ்சி விளையாடவா
உன்னோடு கொஞ்சி கொஞ்சி விளையாடவா
ஆண் : ஒரு கோடி இன்பம் சேர்த்து உறவாடவா
ஒரு கோடி இன்பம் சேர்த்து உறவாடவா

பெண் : உயர்வான தமிழ் கொண்டு இசை பாடவா
இரு : உயர்வான தமிழ் கொண்டு இசை பாடவா
ஆண் : வானிலே பறந்து இரு மீனினை பிடித்து
முகப் பூவிலே பதித்த விழி அம்மம்மா....

ஆண் : சிலை ஒன்று உயிர் கொண்டு எதிர் வந்ததோ
சிலை ஒன்று உயிர் கொண்டு எதிர் வந்ததோ
பெண் : இமை மூடி இமை மூடி கதை சொன்னதோ
இமை மூடி இமை மூடி கதை சொன்னதோ

ஆண் : ஒளி சிந்தும் எதிர்காலம் நமதல்லவோ
இரு : ஒளி சிந்தும் எதிர்காலம் நமதல்லவோ

ஆண் : வானிலே பறந்து இரு மீனினை பிடித்து
முகப் பூவிலே பதித்த விழி அம்மம்மா
தேனிலே குழைந்து கனிச் சாறிலே
துவைந்து பசும்பாலிலே கலந்த இதழ் அம்மம்மா
இரு : லாலலலாலா.....லலலல்லா....லாலாலாலா.....

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.