எங்கே எங்கே பாடல் வரிகள்

Movie Name
Asal (2010) (அசல்)
Music
Bharathwaj
Year
2010
Singers
Karthikeyan & Chorus
Lyrics
Vairamuthu
எங்கே எங்கே மனிதன் எங்கே
மனிதன் உடலில் மிருகம் இங்கே
ஓநாய் கூட்டம் நரியின் கள்ளம் ஒன்றாய் சேர்ந்த உலகம் எங்கே
வலிகளா அந்த வரங்களா
வாழ்க்கை ஞானம் கொண்டேன்

ஓ ஹோ ஹோ

காதல் என்றால் கண்ணில் யுத்தம்
கண்ணீர் எல்லாம் வெள்ளை ரத்தம்
உறவு நட்பும்

ஓ ஹோ ஹோ

பிம்பம் பிம்பம்

ஓ ஹோ ஹோ

உள்ளம் எங்கே நம்பும் நம்பும்
பொய்களின் கரைக்கு நடுவிலே போகுதே வாழ்க்கை நதி

ஹோ ஹோ ஹோ ஹோ ஹோ ஹோ ஹோ ஹோ ஹோ 
ஹோ ஹோ ஹோ ஹோ ஹோ ஹோ ஹோஜனனம் உண்மை மரணம் உண்மை
தந்தானே கடவுள் தந்தானே
அந்த ரெண்டை தவிர 

யோ யோ

எல்லாம் பொய்யா

யோ யோ

செய்தானே மனிதன் செய்தானே
கடுகை பிளந்து காணும் போது
வாணம் இருந்திட கண்டேன்
நாம் உறவை திறந்து காணும் போது
உலகம் தெரிந்திட கண்டேன்
என் உடலைத் தொட்டால் நான் மனிதன் ஆனேன்
என் உயிரைத் தொட்டால் நான் கடவுள் ஆனேன்

ஹோ ஹோ ஹோ ஹோ ஹோ ஹோ ஹோ ஹோ ஹோ 
ஹோ ஹோ ஹோ ஹோ ஹோ ஹோ ஹோ


இங்கே இங்கே மனிதன் இங்கே
இமயம் தாண்டும் இதயம் இங்கே
காடும் மரமும் என் காலில் பூக்கள்
குன்றும் மலையும் கூழாங்கற்கள்
சாம்பலில் உயிர்க்கும் பறவை போல்
சாதிக்கவே பறக்கின்றேன்
சாதிக்கவே பறக்கின்றேன்

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.