தலைமகனே கலங்காதே பாடல் வரிகள்

Movie Name
Arunachalam (1997) (அருணாசலம்)
Music
Deva
Year
1997
Singers
S. P. Balasubramaniam, Vairamuthu
Lyrics
Vairamuthu
தலைமகனே கலங்காதே
தனிமை கண்டு மயங்காதே

தலைமகனே கலங்காதே
தனிமை கண்டு மயங்காதே

உன் தந்தை தெய்வம் தானடா
ஆ.. ஆ.. ஆ..ஆஆஆஆ
உன் தந்தை தெய்வம் தானடா
ஆ.. ஆ.. ஆ..ஆஆஆஆ

தலைமகனே கலங்காதே
தனிமை கண்டு மயங்காதே

ஹேஏஏஏஏஏமேகங்கள் அதுபோலே
சோகங்கள் கலைந்தோடும்ம்ம்ம் ஹாஆஆ
நீ போகும் பாதையெல்லாம் ம்ம்
நியாயங்கள் சபையேறும்
என்னாளும் உன்னோடு
உன் அன்னை மனம் வாழும் ம்ம்ம்ம்
தெய்வங்கள் அருளோடு
இசையாவும் மலர் தூவும்..ம்..ம்..ம்

தலைமகனே கலங்காதேஏஏஏ
தனிமை கண்டு மயங்காதே

தலைமகனே கலங்காதேஏஏஏஏ
தனிமை கண்டு மயங்காஆஆதே

ஏ..ஏ.ஏ..ஏ..ஏ.....ஏ..ஏ..ஏ..ஏ...ஏஏஏஏ

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.