பேட்ட பராக் பாடல் வரிகள்

Last Updated: Jun 07, 2023

Movie Name
Petta (2019) (பேட்ட‌)
Music
Anirudh Ravichander
Year
2019
Singers
Anirudh Ravichander
Lyrics
Vivek (lyricist)
கொஞ்சம் ஒதிங்கிரு ஓடி பதிங்கிரு
வறது தலைவரு பேட்ட பராக்
கை ஓதருதா உள்ள பதருதா
மொரட்டு காளை இவன் பேட்ட பராக்

கொஞ்சம் ஒதிங்கிரு ஓடி பதிங்கிரு
வறது தலைவரு பேட்ட பராக்
கை ஓதருதா உள்ள பதருதா
மொரட்டு காளை இவன் பேட்ட பராக்

வேட்டை ஆடவே
வெறியோடு சுத்துறான்
உன் பேட்டையில் புலியாகவே
அசராம வந்து நிப்பான்

ஒன் கோட்டை ஏறியே
படம் காட்ட போகிறேன்
நீ தூக்கத்தில் பொறன்டாளுமே
அவன் பேர சொல்ல வெப்பான்

கொஞ்சம் ஒதிங்கிரு ஓடி பதிங்கிரு
வறது தலைவரு பேட்ட பராக்
கை ஓதருதா உள்ள பதருதா
மொரட்டு காளை இவன் பேட்ட பராக்

கீழ சரிச்சியா அழிக்க துடிச்சியா
முரச்சு மேல வரான் பேட்ட பராக்
இவன் விழுந்துட்டான் என நெனச்சியா
ஜெய்க்க பொறந்தவன் பேட்ட பராக்

பாராக்... பாராக்...


அமைதியா வெச்சு அளக்காதே
புயல் அடிக்கிற அறிகுறி இதுதான்
இடி விழ ஒரு நொடி தானே
உன்ன முடிக்கிற நேரமும் அதுதான்

பகை எடுத்து நீ எறிஞ்சாலே யெஹ் யோ
அத அடிக்கி ஒரு ஆயுதம் செய்வான்
கதை முடிச்சிட நினைகதே யெஹ் யோ
இந்த சூரியன உரசிட வேணா

வேட்டை ஆடவே வெறியோடு சுத்துறான்
உன் பேட்டையில் புலியாகவே அசராம வந்து நிப்பான்
ஒன் கோட்டை ஏறியே படம் காட்ட போகிறேன்
நீ தூக்கத்தில் பொறன்டாளுமே
அவன் பேர சொல்ல வெப்பான்

கொஞ்சம் ஒதிங்கிரு ஓடி பதிங்கிரு
வறது தலைவரு பேட்ட பராக்
கை ஓதருதா உள்ள பதருதா
மொரட்டு காளை இவன் பேட்ட பராக்

ஒதிங்கிரு பதிங்கிரு வறது தலைவரு
கை ஓதருதா உள்ள பதருதா
மொரட்டு காளை இவன்
பேட்ட பாராக்

கொஞ்சம் ஒதிங்கிரு ஓடி பதிங்கிரு
வறது தலைவரு பேட்ட பராக்
கை ஓதருதா உள்ள பதருதா
மொரட்டு காளை இவன் பேட்ட பராக்

கீழ சரிச்சியா அழிக்க துடிச்சியா
முரச்சு மேல வரான் பேட்ட பராக்
இவன் விழுந்துட்டான் என நெனச்சியா
ஜெய்க்க பொறந்தவன் பேட்ட பராக்

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.