வெற்றி கொடி கட்டு பாடல் வரிகள்

Movie Name
Padayappa (1999) (படையப்பா)
Music
A. R. Rahman
Year
1999
Singers
Palakkad Sreeram & Chorus
Lyrics
Vairamuthu
வாழ்க்கையில் ஆயிரம் தடைக்கல் அப்பா
தடைக்கல்லும் உனக்கொரு படிக்கல் அப்பா
வாழ்க்கையில் ஆயிரம் தடைக்கல் அப்பா
தடைக்கல்லும் உனக்கொரு படிக்கல் அப்பா

வெற்றி கொடி கட்டு மலைகளை முட்டும் வரை முட்டு
லட்சியம் எட்டும் வரை எட்டு படையெடு படையப்பா
வெற்றி கொடி கட்டு மலைகளை முட்டும் வரை முட்டு
லட்சியம் எட்டும் வரை எட்டு படையெடு படையப்பா
கைதட்டும் உளிபட்டு நீ விடும் நெற்றித்துளி பட்டு
பாறைகள் ரெட்டை பிளவுற்று உடைபடும் படையப்பா
கைதட்டும் உளிபட்டு நீ விடும் நெற்றித்துளி பட்டு
பாறைகள் ரெட்டை பிளவுற்று உடைபடும் படையப்பா
வெட்டுக்கிளி அல்ல நீ ஒரு வெட்டும் புலி என்று
பகைவரை வெட்டித்தலைகொண்டு நடையெடு படையப்பா
வெட்டுக்கிளி அல்ல நீ ஒரு வெட்டும் புலி என்று
பகைவரை வெட்டித்தலைகொண்டு நடையெடு படையப்பா
மிக்கத் துணிவுண்டு இளைஞர்கள் பக்கத் துணையுண்டு
உடன்வர மக்கட்படையுண்டு முடிவெடு படையப்பா
வெற்றி கொடி கட்டு பகைவரை முட்டும் வரை முட்டு
லட்சியம் எட்டும் வரை எட்டு படையெடு படையப்பா
 வாழ்க்கையில் ஆயிரம் தடைக்கல் அப்பா
தடைக்கல்லும் உனக்கொரு படிக்கல் அப்பா
வாழ்க்கையில் ஆயிரம் தடைக்கல் அப்பா
தடைக்கல்லும் உனக்கொரு படிக்கல் அப்பா

இன்னோர் உயிரை கொன்று புசிப்பது மிருகமடா
இன்னோர் உயிரை கொன்று ரசிப்பவன் அரக்கனடா
யாருக்கும் தீங்கின்றி வாழ்பவன் மனிதன்
ஊருக்கே வாழ்ந்து உயர்ந்தவன் புனிதன்
யாருக்கும் தீங்கின்றி வாழ்பவன் மனிதன்
ஊருக்கே வாழ்ந்து உயர்ந்தவன் புனிதன்
நேற்றுவரைக்கும் மனிதனப்பா
இன்று முதல் நீ புனிதனப்பா
நேற்றுவரைக்கும் மனிதனப்பா
இன்று முதல் நீ புனிதனப்பா
வெற்றி கொடி கட்டு மலைகளை முட்டும் வரை முட்டு
லட்சியம் எட்டும் வரை எட்டு படையெடு படையப்பா
வெற்றி கொடி கட்டு மலைகளை முட்டும் வரை முட்டு
லட்சியம் எட்டும் வரை எட்டு படையெடு படையப்பா
கைதட்டும் உளிபட்டு நீ விடும் நெற்றித்துளி பட்டு
பாறைகள் ரெட்டை பிளவுற்று உடைபடும் படையப்பா
வெட்டுக்கிளி அல்ல நீ ஒரு வெட்டும் புலி என்று
பகைவரை வெட்டித்தலைகொண்டு நடையெடு படையப்பா
வெட்டுக்கிளி அல்ல நீ ஒரு வெட்டும் புலி என்று
பகைவரை வெட்டித்தலைகொண்டு நடையெடு படையப்பா
மிக்கத் துணிவுண்டு இளைஞர்கள் பக்கத் துணையுண்டு
உடன்வர மக்கட்படையுண்டு முடிவெடு படையப்பா
நேற்றுவரைக்கும் மனிதனப்பா
இன்று முதல் நீ புனிதனப்பா
நேற்றுவரைக்கும் மனிதனப்பா
இன்று முதல் நீ புனிதனப்பா
வெற்றி கொடி கட்டு பகைவரை முட்டும் வரை முட்டு
லட்சியம் எட்டும் வரை எட்டு படையெடு படையப்பா

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.