நேற்றும் பார்ட்டி பாடல் வரிகள்

Movie Name
Pulivaal (2014) (புலிவால்)
Music
N. R. Raghunanthan
Year
2014
Singers
Vairamuthu
Lyrics
Vairamuthu
நேற்றும் பார்ட்டி இன்றும் பார்ட்டி
வாழ்வில் என்றும் பார்ட்டி
போதை கூட்டி தீயை மூட்டி
சொர்க்கம் காட்டும் பார்ட்டி
தண்ணீர் கற்கள் மோதும்
ஓசை ஒன்றே போதும்
கோப்பை தான் என் கோட்டை
ஹே எங்கும் எப்போதும்
நெஞ்சை பிய்க்கும் பாடல்
கொஞ்சி மொய்க்கும் பெண்கள்
காதல் இல்லா காண்ட் டக்
ஹே போதும் எப்போதும்
சுற்றிடிடும் பூமி சுற்றிடிடும் பூமி
போதையில் சுற்றட்டும்
வாட்டிடும் நெஞ்சின் வெற்றிடம் எல்லாம்
இன்பம் பத்தட்டும்

நேற்றும் பார்ட்டி இன்றும் பார்ட்டி
வாழ்வில் என்றும் பார்ட்டி
போதை கூட்டி தீயை மூட்டி
சொர்க்கம் காட்டும் பார்ட்டி

பிளாட்டினத்தில் கட்டில் தான்
உன்பன் தங்கதட்டில் தான்
பேபோ எந்தன் டாய்லெட் ரோலோ
பட்டில் பட்டில் தான்

நான் குளிக்க மார்ட்டினீ
கொண்டு வந்து கொட்டு நீ
நானும் நீயும் தானே
இங்கே டீல்லி கூட்டனி

உலகத்தில் உயர்ந்ததை தேர்ந்தெடுத்து
அதை ரசித்திட ரசித்திட பிறப்பெடுத்தேன்

உனக்கேற்ற உயரத்தில் எனை வளர்த்து
நீ ருசித்திட ருசித்திட உனை அடைந்தேன்

தேகங்கள் மோதி
கண்ணில் மின்னல் வெட்டட்டும்
இன்னும் கொஞ்சம் மேலே போக
வானம் தட்டட்டும்

சுற்றிடிடும் பூமி சுற்றிடிடும் பூமி
போதையில் சுற்றட்டும்
வாட்டிடும் நெஞ்சின் வெற்றிடம் எல்லாம்
இன்பம் பத்தட்டும்

நேற்றும் பார்ட்டி இன்றும் பார்ட்டி
வாழ்வில் என்றும் பார்ட்டி
போதை கூட்டி தீயை மூட்டி
சொர்க்கம் காட்டும் பார்ட்டி

நீயோ எந்தன் கைப்பற்ற
பார்ட்டி ஃபிலோரில் தீப்பற்ற
பார்க்கும் கண்கள் ஒவ்வொன்றிலும்
ஜே ஜே ஜேலஸ்ஸி

முத்தம் என்னும் சூப் கொஞ்சம்
தந்தால் என்ன உன் நெஞ்சம்
தேகம் மொத்தம் இன்னும் கெஞ்சும்
அய்யோ பேய் பசி

பசித்து நீ எடுக்கையில்
சுவை இருக்கும்
உந்தன் அரிசியில் பெண்ணே
எந்தன் பெயர் இருக்கும்

பெயர்களின் அவசியம்
இனி எதற்கு
உந்தன் தொலைபேசி எண்ணை
மட்டும் கொடு எனக்கு

நாளும் எண்கள் வேறு
இங்கே நாளும் பெண்கள் வேறு
வாழ்ய்ன் வாழ்க்கை ஒவ்வொரு நாளும்
வேறாய் மாறட்டும்

சுற்றிடிடும் பூமி சுற்றிடிடும் பூமி
போதையில் சுற்றட்டும்
வாட்டிடும் நெஞ்சின் வெற்றிடம் எல்லாம்
இன்பம் பத்தட்டும்

நேற்றும் பார்ட்டி இன்றும் பார்ட்டி
வாழ்வில் என்றும் பார்ட்டி
போதை கூட்டி தீயை மூட்டி
சொர்க்கம் காட்டும் பார்ட்டி
தண்ணீர் கற்கள் மோதும்
ஓசை ஒன்றே போதும்
கோப்பை தான் என் கோட்டை
ஹே எங்கும் எப்போதும்
நெஞ்சை பிய்க்கும் பாடல்
கொஞ்சி மொய்க்கும் பெண்கள்
காதல் இல்லா காண்ட் டக்
ஹே போதும் எப்போதும்
சுற்றிடிடும் பூமி சுற்றிடிடும் பூமி
போதையில் சுற்றட்டும்
வாட்டிடும் நெஞ்சின் வெற்றிடம் எல்லாம்
இன்பம் பத்தட்டும்

சுற்றிடிடும் பூமி சுற்றிடிடும் பூமி
போதையில் சுற்றட்டும்
வாட்டிடும் நெஞ்சின் வெற்றிடம் எல்லாம்
இன்பம் பத்தட்டும்

பின்னூட்டமொன்றை இடுங்கள்

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.