உன்னப் பார்த்த பாடல் வரிகள்

Last Updated: Mar 28, 2023

Movie Name
Adhisaya Piravi (1990) (அதிசயப்பிறவி)
Music
Ilaiyaraaja
Year
1990
Singers
Malaysia Vasudevan
Lyrics
Vaali
பெண் : தந்தனா..னா...

ஆண் : ஏய்..என்னாச்சு உனக்கு

பெண் : ஹ..ஹா..

ஆண் : இங்க பார்ரா....ஹஹ்ஹ

பெண் : ஹ.ஹ.ஹா..ம்..ஹு..ம்...ஹும் ஹ ஹா..ஹஹா... (இசை)

பெண் : உன்னப் பார்த்த நேரம் ஒரு பாட்டெடுத்து போடத்தோணும்
உன் கண்ண பார்த்த நேரம் நல்லா வேலை வெட்டி செய்ய தோணும்
சேத்து மேல நாத்துபோல நாத்து மேல குளிர் காத்துப்போல

ஆண் : உன்னப் பார்த்த நேரம் ஒரு பாட்டெடுத்து போடத்தோணும்
உன் கண்ண பார்த்த நேரம் நல்ல வேலை வெட்டி செய்ய தோணும்
சேத்து மேல நாத்துபோல நாத்து மேல குளிர் காத்துப்போல

பெண் : உன்னப் பார்த்த நேரம்

ஆண் : ஹஹா..

பெண் : ஒரு பாட்டெடுத்து போடத்தோணும்
உன் கண்ணு பார்த்த நேரம் நல்லா வேலை வெட்டி செய்ய தோணும்

ஆண் : ஒத்த விழியால பேசுற
ஒண்ணுரெண்டு பானம் வீசுற
சொப்பனத்தில் மூச்சு வாங்குற
சொல்லமுடியாம ஏங்குற

பெண் : ஏனய்யா அந்த மாதிரி ஏங்கணும் நடுராத்திரி
தேனைய்யா இந்த மாம்பலம் தேவையா எடு சீக்கிரம்
அச்சமும் விட்டு தான் வந்துட்ட சொச்சமும் எங்கிட்ட விட்டுட்ட
அதை விட்டு தள்ளு என்னை கட்டிக்கொள்ளு

ஆண் : உன்னப் பார்த்த நேரம் ஒரு பாட்டெடுத்து போடத்தோணும் ஹேய்
உன் கண்ண பார்த்த நேரம் நல்ல வேலை வெட்டி செய்ய தோணும்
ஏ..சேத்து மேல நாத்துபோல நாத்து மேல குளிர் காத்துப்போல

பெண் : உன்னப் பார்த்த நேரம் ஒரு பாட்டெடுத்து போடத்தோணும்
உன் கண்ண பார்த்த நேரம் நல்லா வேலை வெட்டி செய்ய தோணும்

பெண் : தென்னமரக்கீத்து ஆடுது தெக்கு தெசை காத்து பாடுது
என்னை மெதுவாக தீண்டுது உன்னை என சேர தூண்டுது
ஆசைய அடை காக்குற, யாரையோ எதிர் பாக்குற
காதலை அள்ளி வீசுற, காளைய கட்டப் பாக்குற

பெண் : என்னைய்யா செய்யட்டும் பொண்ணு நான்

ஆண் : ஹ..ஹ

பெண் : தூக்கத்தை விட்டது கண்ணு தான்

ஆண் : ஒரு வேகமாச்சா ரொம்ப தாகமாச்சா

பெண் : உன்னப் பார்த்த நேரம்

ஆண் : ஹேய்

பெண் : ஒரு பாட்டெடுத்து போடத்தோணும்

பெண் : உன் கண்ண பார்த்த நேரம் நல்லா வேலை வெட்டி செய்ய தோணும்
சேத்து மேல நாத்துபோல நாத்து மேல குளிர் காத்துப்போல

ஆண் : உன்னப் பார்த்த நேரம் ஒரு பாட்டெடுத்து போடத்தோணும்
உன் கண்ண பார்த்த நேரம் நல்ல வேலை வெட்டி செய்ய தோணும்

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.