கொஞ்சும் கிளி குருவி பாடல் வரிகள்

Movie Name
Kandan Karunai (1967) (கந்தன் கருணை)
Music
K. V. Mahadevan
Year
1967
Singers
A. L. Raghavan
Lyrics
சோ...
கொஞ்சும் கிளி குருவி மைனாவே
கூட்டமாய் இங்கே வராதீர்
கவன் வீசி கல் எறிவேனே
காவலில் நாட விடேனே
அழகான பறவைகள் அறியாதே வந்தீர்
நான் இனி மேல் தாட்சண்யம் பாரேன்

கொஞ்சும் கிளி குருவி மைனாவே
கூட்டமாய் இங்கே வராதீர்
சோ... 


ஆலோலம் ஆலோலம் ஆலோலமே 
அன்னம் கௌதாரிகள் ஆலோலமே
ஆலோலம் ஆலோலம் ஆலோலமே 
அன்னம் கௌதாரிகள் ஆலோலமே


கொத்திக் கொத்தி தினையருந்தும் 
கோகிலங்காள் உங்கள் மீது
கொத்திக் கொத்தி தினையருந்தும் 
கோகிலங்காள் உங்கள் மீது
சுத்தி சுத்தி கவன் விடுவேன்
ஆலோலங்கடி சோ 
நீவிர் துரிதமுடன் பறந்து செல்வீர்
ஆலோலங்கடி சோ... சோ... சோ...

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.