எங்கே அவள் என்றே மனம் பாடல் வரிகள்

Movie Name
Kumari Kottam (1971) (குமரிக்கோட்டம்)
Music
M. S. Viswanathan
Year
1971
Singers
T. M. Soundararajan
Lyrics
Pulamaipithan
எங்கே அவள்
என்றே மனம்
தேடுதே ஆவலால் ஓடிவா
அங்கே வரும் என் பாடலைக்
கேட்டதும் கண்களே பாடிவா

எங்கே அவள்
என்றே மனம்
தேடுதே ஆவலால் ஓடிவா

முத்தாடும் மார்பில் முகம் பார்க்க எண்ணும்
என்னாசையின் ஓசையைக் கேளடி கொஞ்சம்
மெல்லிய ஆடையில் மல்லிகை பூவினை
மூடவும் வேண்டுமோ

எங்கே அவள்
என்றே மனம்
தேடுதே ஆவலால் ஓடிவா

தென் தேரிலாடும் பனி போன்ற முல்லை
தேன்மாங்கனி என்று நான் தேடினேன் உன்னை
கைவளை ஓசையில்
மைவிழி ஆசையை காணவும் வேண்டுமோ

எங்கே அவள்
என்றே மனம்
தேடுதே ஆவலால் ஓடிவா

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.