பாழானது பாழானது பாடல் வரிகள்

Movie Name
Kuruvi (2008) (குருவி)
Music
Vidyasagar
Year
2008
Singers
Vidyasagar and Rajalakshmi
Lyrics
Pa. Vijay
ஆண்: பாழானது பாழானது பாழானது
யார் கையிலும் சிக்காமலே வாலாட்டுது
ஏய் நான் தேடுறேன் ஒன்னத்தான்
நீ தேடுறே என்னத்தான்
ஓ நான் தீட்டுற திட்டம் தான் என்னாளுமே வெற்றி தான்
அல்லா அல்லா அல்லா அல்லா ஓஓ... (பாழானது பாழானது...)

(இசை...)

ஆண்: சில்லுன்னு சூடாகுறியே
நில்லுன்னு நீ ஓடுறியே
தள்ளுன்னு தள்ளாடுறியே ஓ....

பெண்: குச்சுபிடி குச்சுப்புடியே உன் கண்ணுல குச்சுப்புடியே
நீயில்லையே நம்பும்படியே ஓ.. ஓ.. ஓ....

ஆண்: ஒரு வீச்சு தான் ஒரு பேச்சு தான் எதிர் பேச்சு எது
அதிர் வேட்டு தான் அதிர் வேட்டு தான் எனை பார்க்கும் போது

பெண்: பலேபாண்டியா பலேபாண்டியா சமத்தானவன் தான்
உனை தாக்கவும் உனை சாய்க்கவும் வருவான் அவன் தான்
ஆண்: ஹேய் ஒன்னோடுதான் நான் நம்பியார்
என்னுள்ளே நான் எம்.ஜி.ஆர்
அல்லா அல்லா அல்லா அல்லா... (பாழானது பாழானது...)

(இசை...)

ஆண்: ஓ.. தித்திரி தித்திரி தீ நிக்காதடி தேடி துருவி
சிக்காதடி அந்தக் குருவி....

பெண்: பம்பர பம்பரதான் வச்சகுறி வச்சகுறி தான்
வருவான் என் சூரப்புலி தான்... யோவ் யோவ் யோவ்
ஆண்: அலட்டாதடி அலட்டாதடி மட சாம்புராணி
இருக்கும் இடம் தெரியாமலே அலைபாயுறே நீ

பெண்: மெகா சைஸ் ல மெகா சைஸ் ல பிலிம் காட்டுற நீ
மலைக் கள்ளனா மலைக் கள்ளனா எத தேடுற நீ

ஆண்: ஹேய் முன்ன நீ டார் டார் டார்
என் வாத்தியார் சூப்பர் ஸ்டார்
அல்லா அல்லா அல்லா அல்லா ஓ... (பாழானது பாழானது...)

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.