சின்ன சின்ன பதம் வைத்து பாடல் வரிகள்

Last Updated: Jun 02, 2023

Movie Name
Tamil Devotional (2013) (பக்திப்பாடல்கள்)
Music
Randoms
Year
2013
Singers
K. Sivaangi
Lyrics
சின்ன சின்ன பதம் வைத்து
கண்ணா நீ வா வா வா
மணிவண்ணா நீ வா வா வா

சின்ன சின்ன பதம் வைத்து
கண்ணா நீ வா வா வா
மணிவண்ணா நீ வா வா வா

வண்ண வண்ண உடை உடுத்தி
கண்ணா நீ வா வா வா
மணிவண்ணா நீ வா வா வா

சின்ன சின்ன பதம் வைத்து
கண்ணா நீ வா வா வா
மணிவண்ணா நீ வா வா வா

மல்லிகை முல்லை மலராலே
அர்ச்சனை செய்வோம் நீ வா வா வா
மல்லிகை முல்லை மலராலே
அர்ச்சனை செய்வோம் நீ வா வா வா

மாதவனே ஆதவனே
யாதவனே நீ வா வா வா
யாதவனே நீ வா வா வா
யாதவனே நீ வா வா வா

சின்ன சின்ன பதம் வைத்து
கண்ணா நீ வா வா வா
மணிவண்ணா நீ வா வா வா

சின்ன சின்ன பதம் வைத்து
கண்ணா நீ வா வா வா
மணிவண்ணா நீ வா வா வா

திரௌபதி மானம் காத்தவனே
தீனஸரண்யா நீ வா வா வா
திரௌபதி மானம் காத்தவனே
தீனஸரண்யா நீ வா வா வா

காலமெல்லம் உன் அருளை
வேண்டுகிறொம் நீ வா வா வா
வேண்டுகிறொம் நீ வா வா வா
வேண்டுகிறொம் நீ வா வா வா

சின்ன சின்ன பதம் வைத்து
கண்ணா நீ வா வா வா
மணிவண்ணா நீ வா வா வா

சின்ன சின்ன பதம் வைத்து
கண்ணா நீ வா வா வா
மணிவண்ணா நீ வா வா வா

கண்ணில் தெரியும் காட்சியெல்லாம்
கமலக்கண்ணா உன் தோற்றம்
கண்ணில் தெரியும் காட்சியெல்லாம்
கமலக்கண்ணா உன் தோற்றம்

கண்ணழகா மணிவண்ணா
கண்ணா நீ வா வா வா
கண்ணா நீ வா வா வா
மணிவண்ணா நீ வா வா வா

சின்ன சின்ன பதம் வைத்து
கண்ணா நீ வா வா வா
மணிவண்ணா நீ வா வா வா

சின்ன சின்ன பதம் வைத்து
கண்ணா நீ வா வா வா
மணிவண்ணா நீ வா வா வா

வண்ண வண்ண உடை உடுத்தி
கண்ணா நீ வா வா வா
மணிவண்ணா நீ வா வா வா

சின்ன சின்ன பதம் வைத்து
கண்ணா நீ வா வா வா
மணிவண்ணா நீ வா வா வா

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.