திருவிளக்கை ஏற்றி வைத்தோம் பாடல் வரிகள்

Last Updated: Sep 24, 2023

Movie Name
Tamil Devotional (2013) (பக்திப்பாடல்கள்)
Music
Randoms
Year
2013
Singers
Unknown
Lyrics
Unknown
ஆதிலட்சுமி தேவிக்கு
அழகாய் விளக்கேற்றி
பஞ்சுத் திரி போட்டு
பசும் நெய் தனை ஊற்றி

குங்குமத்தில் பொட்டிட்டு
கோல மஞ்சள் தானும் இட்டு
பூமாலை சூட்டி வைத்து
பூசிப்போம் உன்னை திருமகளே

திருவிளக்கை ஏற்றி வைத்தோம்
திருமகளே வருக
குலம் விளங்க எங்கள் வீட்டில்
கொலுவிருக்க வருக

அலைமகளே வருக ஐஸ்வர்யம் தருக
அலைமகளே வருக ஐஸ்வர்யம் தருக

திருவிளக்கை ஏற்றி வைத்தோம்
திருமகளே வருக
குலம் விளங்க எங்கள் வீட்டில்
கொலுவிருக்க வருக

வாசலிலே மாக்கோலம்
வீட்டினிலே லட்சுமீகரம்
வாசலிலே மாக்கோலம்
வீட்டினிலே லட்சுமீகரம்
நெற்றியிலே ஸ்ரீசூர்ணம்
நெஞ்சினிலே லட்சுமீகரம்

அம்மா நீ ஆதரித்தால்
அகிலமெல்லாம் இன்ப மயம்
அஷ்டமா சித்தியுடன்
லோகமெல்லாம் சேம மயம்
அஷ்டமா சித்தியுடன்
லோகமெல்லாம் சேம மயம்

அலைமகளே வருக ஐஸ்வர்யம் தருக
அலைமகளே வருக ஐஸ்வர்யம் தருக

மாவிலையும் தோரணமும்
மங்கலத்தின் அடையாளம்
மாவிலையும் தோரணமும்
மங்கலத்தின் அடையாளம்
ஊதுவத்தி எரிவதினால்
உள்ளத்திலும் ஒரு வாசம்

அம்மா நீ அருள் புரிந்தால்
அகிலமெல்லாம் அலங்காரம்
அன்றாடம் பாடிடுவோம்
அஷ்டலட்சுமி திருநாமம்
அன்றாடம் பாடிடுவோம்
அஷ்டலட்சுமி திருநாமம்

சங்கு சக்ரதாரி நமஸ்காரம்
சகல வரம் தருவாய் நமஸ்காரம்
பத்மபீட தேவி நமஸ்காரம்
பக்தர் தம்மைக் காப்பாய் நமஸ்காரம்

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.