ஆயிரம் கோடி காலங்களாக பாடல் வரிகள்

Last Updated: Jun 02, 2023

Movie Name
Kavikkuyil (1977) (கவிக்குயில்)
Music
Ilaiyaraaja
Year
1977
Singers
Lyrics
Panchu Arunachalam
ஆயிரம் கோடி காலங்களாக ஆனந்த லீலையின் நாயகன் நீயே
ஆயிரம் கோடி காலங்களாக ஆனந்த லீலையின் நாயகன் நீயே
ஆயிரம் கோடி


காற்றினில் உயிராக கலந்தாடுவாய் நீரினில் அலையாக நின்றாடுவாய்
மார்கழி மாட மலர்களில் ஆடும் வாசமும் நீயே வன்னமும் நீயே
ஆயிரம் கோடி காலங்களாக ஆனந்த லீலையின் நாயகன் நீயே
ஆயிரம் கோடி


நாதமும் நீயே கீதமும் நீயே ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ
நாதமும் நீயே கீதமும் நீயே நாயகன் காக்கும் பரந்தாம்மா
பாற்கடல் அமுதாக வானவர் விருந்தாக மூவுலகாளும் வேதம் நீயே
ஆயிரம் கோடி


ஆத்மாவின் பொருளாக கீதையிலே அருள் காக்கும் சுடர் வீசும் பாதையிலே
உலகினை நாளும் நல் வழி ஒற்றும் காலடி நீயே மாதவன் நீயே
ஆயிரம் கோடி காலங்களாக ஆனந்த லீலையின் நாயகன் நீயே
ஆயிரம் கோடி

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.