காதல் ஓவியம் கண்டேன் பாடல் வரிகள்

Last Updated: Jun 07, 2023

Movie Name
Kavikkuyil (1977) (கவிக்குயில்)
Music
Ilaiyaraaja
Year
1977
Singers
Sujatha Mohan
Lyrics
Panchu Arunachalam
ம் ம் ம் காதல் ஓவியம் கண்டேன் கனவோ நினைவோ
காதல் ஓவியம் கண்டேன் கனவோ நினைவோ
மனசோலையின் காவியமே உன்னை நாளும் நாளும் வேண்டுகிறேன்
காதல் ஓவியம் கண்டேன் கனவோ நினைவோ

ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ
ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ


மாமர தோட்டத்து நிழலில் ஒரு மாலை பொழுதினிலே 
மாமர தோட்டத்து நிழலில் ஒரு மாலை பொழுதினிலே 
ஹே ஹே ஹே ஹே ஹே ஹே ஹே ஹே ஹே ஹே ஹே ஹே
மாமர தோட்டத்து நிழலில் ஒரு மாலை பொழுதினிலே 
அந்த மாறன் அருகினிலே பூந்தென்றல் கமழ்ந்து வர 
நான் என்னை மறந்தேனே
காதல் ஓவியம் கண்டேன் கனவோ நினைவோ


கூந்தலில் வாசனை மலர்கள் அவன் சூடும் அழகினிலே
கூந்தலில் வாசனை மலர்கள் அவன் சூடும் அழகினிலே
என்ன சுகமோ தெரியவில்லை 
என் தோளை தொடுவதென்ன பொன் மேனி சிலிர்ப்பதென்ன
காதல் ஓவியம் கண்டேன் கனவோ நினைவோ

ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ
ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ
ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ


மார்கழி மாதத்து பனியில் என் தேகம் கொதிப்பதென்ன 
மார்கழி மாதத்து பனியில் என் தேகம் கொதிப்பதென்ன 
அவன் பார்வை குளிர்வதென்ன ஒரு பாசம் பிறப்பதென்ன 
அங்கு நானம் தடுப்பதென்ன 
காதல் ஓவியம் கண்டேன் கனவோ நினைவோ
மனசோலையின் காவியமே உன்னை நாளும் நாளும் வேண்டுகிறேன்
காதல் ஓவியம் கண்டேன் கனவோ நினைவோ

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.