சுந்தரி நீயும் பாடல் வரிகள்

Movie Name
Michael Madana Kamarajan (1990) (மைக்கேல் மதன காமராஜன்)
Music
Ilaiyaraaja
Year
1990
Singers
S. Janaki
Lyrics
Panchu Arunachalam
ஆண் : சுந்தரி நீயும் சுந்தரன் ஞானும்
சேர்ந்திருந்தால் திரு ஓணம்

பெண்குழு : ஓ ஓ ..ஓ ஓ

பெண் : சுந்தரன் நீயும் சுந்தரி ஞானும்
சேர்ந்திருந்தால் திரு ஓணம்

ஆண் : கையில் கையும் வச்சு
கண்ணில் கண்ணும் வச்சு
நெஞ்சில் மன்றம் கொண்டு
சேருன்ன நேரம்
சுந்தரி நீயும் சுந்தரன் ஞானும்
சேர்ந்திருந்தால் திரு ஓணம்

பெண்குழு : ஓ ஓ ..ஓ ஓ

பெண் : சுந்தரன் நீயும் சுந்தரி ஞானும்
சேர்ந்திருந்தால் திரு ஓணம்

***

பெண்குழு : ஹா ஹா ஹா ஹா ஹா ஹா
ஹா ஹா ஹா ஹா ஹா ஹா
ஹா ஹா ஹா ஹா ஹா ஹா
ஹா ஹா ஹா ஹா ஹா ஹா

பெண் : ஒன்னோட சுந்தர ரூபம்
வர்ணிக்க ஓர் கவி வேணும்

ஆண் : மோகன ராகம் நின் தேகம்
கீர்த்தனமாக்கி ஞான் பாடும்

பெண் : உஞ் சிரிப்பால் என் உள்ளம் கவர்ந்நு

ஆண் : கண்ணான கண்ணே
என் சொந்தம் அல்லோ நீ……..

பெண் : சுந்தரன் நீயும் சுந்தரி ஞானும்
சேர்ந்திருந்தால் திரு ஓணம்

பெண்குழு : ஓ ஓ ..ஓ ஓ

ஆண் : சுந்தரி நீயும் சுந்தரன் ஞானும்
சேர்ந்திருந்தால் திரு ஓணம்

பெண் : கையில் கையும் வச்சு
கண்ணில் கண்ணும் வச்சு
நெஞ்சில் மன்றம் கொண்டு
சேருன்ன நேரம்
சுந்தரன் நீயும் சுந்தரி ஞானும்
சேர்ந்திருந்தால் திரு ஓணம்

பெண்குழு : ஓ ஓ ..ஓ ஓ

ஆண் : சுந்தரி நீயும் சுந்தரன் ஞானும்
சேர்ந்திருந்தால் திரு ஓணம்

***

ஆண் : சப்பர மஞ்சத்தில் ஆட
சொப்பன லோகத்தில் கூட

பெண் : ப்ரேமத்தின் கீதங்கள் பாட
சொர்க்கத்தில் ஆனந்தம் தேட

ஆண் : சயன நேரம் மன்மத யாரம்

பெண் : உலரி வரையில் நம்மோட யோகம் ஆ…

ஆண் : சுந்தரி நீயும் சுந்தரன் ஞானும்
சேர்ந்திருந்தால் திரு ஓணம்

பெண்குழு : ஓ ஓ ..ஓ ஓ

பெண் : சுந்தரன் நீயும் சுந்தரி ஞானும்
சேர்ந்திருந்தால் திரு ஓணம்

ஆண் : கையில் கையும் வச்சு
கண்ணில் கண்ணும் வச்சு
நெஞ்சில் மன்றம் கொண்டு
சேருன்ன நேரம்
சுந்தரி நீயும் சுந்தரன் ஞானும்
சேர்ந்திருந்தால் திரு ஓணம்

பெண்குழு : ஓ ஓ ..ஓ ஓ

பெண் : சுந்தரன் நீயும் சுந்தரி ஞானும்
சேர்ந்திருந்தால் திரு ஓணம்

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.