ரம்பம்பம் ஆரம்பம் பாடல் வரிகள்

Last Updated: Jun 07, 2023

Movie Name
Michael Madana Kamarajan (1990) (மைக்கேல் மதன காமராஜன்)
Music
Ilaiyaraaja
Year
1990
Singers
K. S. Chithra, S. P. Balasubramaniam
Lyrics
Vaali
ஆண் : ரம்பம்பம் ஆரம்பம் பம்பம்பம் பேரின்பம்
ரம்பம்பம் ஆரம்பம் பம்பம்பம் பேரின்பம்

ஆண் : ஏழு எட்டு நாட்களாச்சு கண்ணே உன் மீது
ஏக்கம் கொண்டு தூங்கவில்லை கண்ணே
ஏழு எட்டு நாட்களாச்சு கண்ணே உன் மீது
ஏக்கம் கொண்டு தூங்கவில்லை கண்ணே

ஆண் : ராகு காலம் ஓடிப் போச்சு ராஜ யோகம் கூடிப் போச்சு
ரம்பம்பம் ஆரம்பம் பம்பம்பம் பேரின்பம் ஆ
ரம்பம்பம் ஆரம்பம் பம்பம்பம் பேரின்பம் ங்யா...

***

ஆண் : நேரம் வந்தாச்சு நானும் நட்டாச்சு காதல் கொடி
சூடும் உண்டாச்சு மூடும் உண்டாச்சு கையப் பிடி

பெண் : 1'O clock, 2'O clock கண் முழிச்சு பின்னாடி
3'O clock, 4'O clock கை பிடிச்சு

ஆண் : 5'O clock, 6'O Clock ராத்திரிக்கு அம்மாடி
7'O clock, 8'O clock கிக்கிருக்கு

பெண் : வேளைதோறும் லீலை வேறு என்ன வேலை

ஆண் : பள்ளிக்கூட பாடமென்ன சொல்ல வேண்டும்

பெண் : ரம்பம்பம் ஆரம்பம் பம்பம்பம் பேரின்பம்

ஆண் : ய்யாஆ..

பெண் : ரம்பம்பம் ஆரம்பம் பம்பம்பம் பேரின்பம்

ஆண் : ஏழு எட்டு நாட்களாச்சு கண்ணே உன் மீது
ஏக்கம் கொண்டு தூங்கவில்லை கண்ணே
ஏழு எட்டு நாட்களாச்சு கண்ணே உன் மீது
ஏக்கம் கொண்டு தூங்கவில்லை கண்ணே

பெண் : ராகு காலம் ஓடிப் போச்சு ராஜ யோகம் கூடிப் போச்சு

ஆண் : ரம்பம்பம் ஆரம்பம் பம்பம்பம் பேரின்பம்

பெண் : ரம்பம்பம் ஆரம்பம் பம்பம்பம் பேரின்பம்

***

பெண் : தாளம் தட்டாமல் மேளம் என்னாகும் விட்டுக் கொடு
பாவம் கெடாமல் பாட்டுக் குண்டான மெட்டு கொடு

ஆண் : 1'O clock, 2'O clock கண் முழிச்சு பின்னாடி
3'O clock, 4'O clock கை பிடிச்சு

பெண் : 5'O clock, 6'O Clock ராத்திரிக்கு அம்மாடி
7'O clock, 8'O clock கிக்கிருக்கு

ஆண் : சக்கை போடு போடு பக்க மேளத்தோடு

பெண் : தொட்டதிங்கு உன்னை இன்று விட்டதாரு

ஆண் : ரம்பம்பம் ஆரம்பம் பம்பம்பம் பேரின்பம்

பெண் : ரம்பம்பம் ஆரம்பம் பம்பம்பம் பேரின்பம்

ஆண் : ஏழு எட்டு நாட்களாச்சு கண்ணே உன் மீது
ஏக்கம் கொண்டு தூங்கவில்லை கண்ணே
ஏழு எட்டு நாட்களாச்சு கண்ணே உன் மீது
ஏக்கம் கொண்டு தூங்கவில்லை கண்ணே

பெண் : ராகு காலம் ஓடிப் போச்சு ராஜ யோகம் கூடிப் போச்சு

ஆண் : ரம்பம்பம் ஆரம்பம் பம்பம்பம் பேரின்பம்

பெண் : ரம்பம்பம் ஆரம்பம் பம்பம்பம் பேரின்பம்

ஆண் : ரம்பம்பம் ஆரம்பம் பம்பம்பம் பேரின்பம்

பெண் : ரம்பம்பம் ஆரம்பம் ங்யா..பம்பம்பம் பேரின்பம்

ஆண் : ஏ..ஏ..ரம்பம்பம் ஆரம்பம் பம்பம்பம் பேரின்பம்

பெண் : ரம்பம்பம் ஆரம்பம் பம்பம்பம் பேரின்பம்

ஆண் : ரம்பம்பம் ஆரம்பம் பம்பம்பம் பேரின்பம்

பெண் : ரம்பம்பம் ஆரம்பம் பம்பம்பம் பேரின்பம்

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.