கடவுள் உள்ளமே பாடல் வரிகள்

Last Updated: Jun 02, 2023

Movie Name
Anbulla Rajinikanth (1984) (அன்புள்ள ரஜனிக்காந்)
Music
Ilaiyaraaja
Year
1984
Singers
Latha Rajinikanth, Chorus
Lyrics
Vaali
கடவுள் உள்ளமே ஒரு கருணை இல்லமே
அடைக்கலம் கொடுத்தவன் அருளை பாடவோ
தந்தை இல்லை தாயும் இல்லை தெய்வமன்றி யாரும் இல்லை

தந்தை இல்லை தாயும் இல்லை
தெய்வமன்றி யாரும் இல்லை

சின்ன சின்ன பூக்கள் சிந்திய வேளை அன்பு
என்னும் நூலில் ஆக்கிய மாலை பாதம் செல்லும்
பாதை காட்டிடும் தலைவா என் தலைவா

ஊனம் உள்ள பேரை காத்திடும் இறைவா என் இறைவா

ஜீவன் யாரும் ஒன்று இங்கு யாரும் சொந்தமே

ஜீவன் யாரும் ஒன்று இங்கு யாரும் சொந்தமே

இது தான் இயற்கை தந்த பாசபந்தமே, கண்ணிழந்த பிள்ளை ஆனால் உன்னை
கண்ணீருக்கும் பேர்கள் கண்டது இல்லை! ஊருக்கொரு வானம் இல்லையே இறைவா உன் படைப்பில்

ஆளுக்கொரு ஜாதியில்லையே அது போல் உயிர் பிறப்பில்!

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.