பாண்டியனா கொக்கா பாடல் வரிகள்

Last Updated: Mar 27, 2023

Movie Name
Paandiyan (1992) (பாண்டியன்)
Music
Ilaiyaraaja
Year
1992
Singers
Mano, Panchu Arunachalam
Lyrics
Panchu Arunachalam
ஆண் : ஹேய் பாண்டியனா கொக்கா கொக்கா
எனக்கு புடிக்காதே காக்கா காக்கா
பாண்டியனா கொக்கா கொக்கா
எனக்கு புடிக்காதே காக்கா காக்கா
ஐஸ்ச வைக்கிறவன் ஜால்ரா தட்டுறவன்
பாச்சா பலிக்காதே ஹோய்
நானா சிக்கிறவன் தானா நிக்கிறவன்
வேண்டாம் இளிக்காதே
மச்சான் மச்சான் மச்சான்

பெண்குழு : பாண்டியனா கொக்கா கொக்கா

ஆண் : எனக்கு

பெண்குழு : புடிக்காதே காக்கா காக்கா

ஆண் : ஆஹா

பெண்குழு : பாண்டியனா கொக்கா கொக்கா

ஆண் : எனக்கு

பெண்குழு : புடிக்காதே காக்கா காக்கா

***

ஆண் : நோட்டுக்களை நீட்டினா
நோட்டங்களை காட்டினா
ரூட்டு நான் மாறாதவன்
மாலைகளை சூட்டினா
ஆசைகளை மூட்டினா
ராங்கா நான் போகாதவன்

பெண்குழு : சார் பேரு மிஸ்டர் ரைட்டு

ஆண் : மிஸ்டர் ரைட்டு

பெண்குழு : சார் பேச்சு ரொம்ப கரெக்டு

ஆண் : ரொம்ப கரெக்டு
என் பேரு மிஸ்டர் ரைட்டு

பெண்குழு : மிஸ்டர் ரைட்டு

ஆண் : என் பேச்சு ரொம்ப கரெக்டு

பெண்குழு : ரொம்ப கரெக்டு

ஆண் : இருப்பேன் ஒரு லட்சியமா
முடிப்பேன் அதைக் கச்சிதமா
புடிச்சா நான் உடும்பாட்டம்
புடிப்பேன்டா

பெண்குழு : பாண்டியனா கொக்கா கொக்கா

ஆண் : எனக்கு

பெண்குழு : புடிக்காதே காக்கா காக்கா

ஆண் : ஆஹா

பெண்குழு : பாண்டியனா கொக்கா கொக்கா

ஆண் : எனக்கு

பெண்குழு : புடிக்காதே காக்கா காக்கா

ஆண் : ஹேய் ஐஸ்ச வைக்கிறவன் ஜால்ரா தட்டுறவன்
பாச்சா பலிக்காதே ஏ ஏ
நானா சிக்கிறவன் தானா நிக்கிறவன்
வேண்டாம் இளிக்காதே
மச்சான் மச்சான் மச்சான் ஹோய்

பெண்குழு : பாண்டியனா கொக்கா கொக்கா

ஆண் : எனக்கு

பெண்குழு : புடிக்காதே காக்கா காக்கா

ஆண் : ஆங்

பெண்குழு : சிங்கர சிங்கா சிங்கர சிங்கா
சிங்கர சிங்கா சிங்கர சிங்கா ஓஓ
சிங்கர சிங்கா சிங்கர சிங்கா
சிங்கர சிங்கா சிங்கர சிங்கா ஓஓ
சிங்கர சிங்கர சிங்கர சிங்கர
சிங்கர சிங்கர சிங்கர சிங்கர ஓஓ

***

ஆண் : பேச்சுலத்தான் ரீல் விட்டு
காதுலத்தான் பூ சுத்த
பார்த்தா நான் பொல்லாதவன்
நான் படைச்ச மூளைய
என்னுடைய வேலைய
வெளிய நான் சொல்லாதவன்

பெண்குழு : போடாதே தப்புக் கணக்கு

ஆண் : தப்புக் கணக்கு

பெண்குழு : ஏராளம் நம்ம சரக்கு

ஆண் : நம்ம சரக்கு
போடாதே தப்புக் கணக்கு

பெண்குழு : தப்புக் கணக்கு

ஆண் : ஏராளம் நம்ம சரக்கு

பெண்குழு : நம்ம சரக்கு

ஆண் : பொதுவா இதை ஒத்துக்கணும்
பயந்தா கொஞ்சம் ஒத்திக்கணும்
வலை வீசிப் பார்த்தாலும் விழ மாட்டேன்
பாண்டியனா கொக்கா கொக்கா
எனக்கு புடிக்காதே காக்கா காக்கா

பெண்குழு : பாண்டியனா கொக்கா கொக்கா

ஆண் : எனக்கு

பெண்குழு : புடிக்காதே காக்கா காக்கா

ஆண் : ஓய் ஐஸ்ச வைக்கிறவன் ஜால்ரா தட்டுறவன்
பாச்சா பலிக்காதே ஏ ஏ
நானா சிக்கிறவன் தானா நிக்கிறவன்
வேண்டாம் இளிக்காதே
மச்சான் மச்சான் மச்சான்

பெண்குழு : பாண்டியனா கொக்கா கொக்கா

ஆண் : எனக்கு

பெண்குழு : புடிக்காதே காக்கா காக்கா

ஆண் : ஆங்

பெண்குழு : பாண்டியனா கொக்கா கொக்கா

ஆண் : எனக்கு

பெண்குழு : புடிக்காதே காக்கா காக்கா
ஆண் : காக்கா காக்கா} (ஓவர்லாப்)

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.