தாலாட்டுதே வானம் பாடல் வரிகள்

Last Updated: Feb 06, 2023

Movie Name
Kadal Meengal (1981) (கடல் மீன்கள்)
Music
Ilaiyaraaja
Year
1981
Singers
Jayachandran
Lyrics
Panchu Arunachalam
தாலாட்டுதே வானம் தள்ளாடுதே மேகம்
தாளாமல் மடி மீது தார்மீக கல்யாணம்
இது கார்கால சங்கீதம்
தாலாட்டுதே

ஹே ஹே குய்யா குய்யா குய்யா ஏலா வாலி
ஹே குய்யா குய்யா குய்யா தன் தேவா வாலம்
குய்யா ஏலா வாலே தான் தேயா வாலி
வலியில் தினமும் வந்து ஏலோ
எங்கள் மோனோதம்மா ஏலோ
குடிலா குடிலா குடிலா குடிலா குடிலா
குடிலா குடிலா குடிலா குடிலா 
அலை மீது ஆடும் உள்ளம் எங்கும் ஒரே ராகம்

நிலை நீரில் ஆடும் மீன்கள் ரெண்டும் ஒரே கோலம்

மேல்வானத்தில் ஒரு நட்சத்திரம்

கீழ்வானத்தில் ஒரு பெண் சித்திரம்

எண்ணம் ஒரு வேகம் அதில் உள்ளம் தரும் நாதம்
தாலாட்டுதே தாலாட்டுதே வானம் தள்ளாடுதே மேகம்
தாளாமல் மடி மீது தார்மீக கல்யாணம் ஹோய்
இது கார்கால சங்கீதம்

இரு கண்கள் மூடி செல்லும் போதும் ஒரே எண்ணம்

ஒரு சங்கில் தானே பாலை உண்ணும் ஒரே ஜீவன்

சொர்க்கத்திலே இது முடிவானது

சொர்க்கம் என்றே இது முடிவானது

காதல் ஒரு வேதம் அதில் தெய்வம் தரும் கீதம்

தாலாட்டுதே

தாலாட்டுதே வானம் தள்ளாடுதே மேகம்

தாளாமல் மடி மீது தார்மீக கல்யாணம்

இது கார்கால சங்கீதம்

தாலாட்டுதே

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.