கொண்டாட்டமே நம் பாடல் வரிகள்

Last Updated: Apr 01, 2023

Movie Name
Idam Porul Yeval (2015) (இடம் பொருள் ஏவல்)
Music
Yuvan Shankar Raja
Year
2015
Singers
Sriram Parthasarathy
Lyrics
Vairamuthu
கொண்டாட்டமே நம் வாழ்வே கொண்டாட்டமே
துன்பங்களும் நம் வாழ்வின் முன்னேற்றமே

உன் கால்களின் கீழே நதி நடக்கும்
உன் தாகத்தை கண்டு விதி சிரிக்கும்

முன்னேறி வா என் தோழா முள் ளேறி வா
வென்றாட வா உன் வாழ்வில் நின்றாட வா

கொண்டாட்டமே நம் வாழ்வே கொண்டாட்டமெ
துன்பங்களும் நம் வாழ்வின் முன்னேற்றமே

உன் கால்களின் கீழே நதி நடக்கும்
உன் தாகத்தை கண்டு விதி சிரிக்கும்

முன்னேறி வா என் தோழா முள் ளேறி வா
வென்றாட வா உன் வாழ்வில் நின்றாட வா

துளி எல்லாம் கடல் ஆவது இல்லை
துளி இன்றி கடல் எதும் இல்லை

வேர்வை எல்லாம் வெற்றி பெற வில்லை
வேர்வை இன்றி வெற்றி எதும் இல்லை

நிலா மேலே கல்லை வீசிப்பார்
விண்மீன் ரெண்டு வந்து வீளலாம்

உன் கடவுள் கண் திறக்க
உழைப்பே ஒற்றை வழி
தன்னை வென்றோன் மண்ணை வென்றெடுப்பான்

முன்னேறி வா என் தோழா முள் ளேறி வா வா
வென்றாட வா உன் வாழ்வில் நின்றாட வா

ஹிந்தி தமிழ் எது சொன்ன போதும்
எல்லா காதும் கேட்பதும் இல்லை

காசு மட்டும் முணு முணுத்தாலோ
காது கேழா மனிதர்கள் இல்லை

கட்சி இல்லை நம்மை ஆள்வது
காசு பணம் தானே ஆடுது

உன் காதல் வெற்றி கொள்ள
காந்தி நோட்டு வேணும்
காசு போட்டால் லோகம் சுத்துமடா

முன்னேறி வா என் தோழா முள் ளேறி வா
வென்றாட வா உன் வாழ்வில் நின்றாட வா

கொண்டாட்டமே நம் வாழ்வே கொண்டாட்டமே
துன்பங்களும் நம் வாழ்வின் முன்னேற்றமே

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.