கட்டிபுடி கட்டிபுடிடா பாடல் வரிகள்

Last Updated: Feb 01, 2023

Movie Name
Kushi (2000) (குஷி)
Music
Deva
Year
2000
Singers
Shankar Mahadevan, Vasundhara Das
Lyrics
Vairamuthu
கட்டிபுடி கட்டிபுடிடா கண்ணாளா கண்டபடி கட்டிப்புடிடா
கட்டில் வரி போட போறேண்டா
வரியை கட்டிவிட்டு கட்டிப்புடிடா
கட்டில் வரை முத்தம்தானடா
வரியை மிச்சம் இன்றி கட்டிமுடிடா
கட்டிபுடி கட்டிபுடிடா கண்ணாளா கண்டபடி கட்டிப்புடிடா

எந்த இடத்தில் சுகம் மிக அதிகம் கண்டுபிடிப்பேன்
கண்டுபிடிப்பேன் கண்டுபிடிப்பேன்
அந்த இடத்தில் நண்டு பிடிப்பேன்

எவ்விடத்தில் கண்முழிச்சோம்
அவ்விடத்தில் மெல்ல தட்டு தட்டு தட்டு

சுட்டுவிரல் தொட்டவுடன்
கட்டவிழ்த்து அள்ளி கொட்டு கொட்டு கொட்டு

கட்டிகவா ஒட்டிகவா
கட்டிகவா ஒட்டிகவா கவா கவா

தொட்டுக்கவா முட்டிக்கவா
தொட்டுக்கவா முட்டிக்கவா கவா கவா

வேர்வையில் தெரிவதெல்லம் காதலன் மனம் அல்லவா
நரம்புகள் பூ பூக்கும் ஆசனம் இதுவல்லவா

கல்லாமலே பாடங்கள் சொல்லும் கல்லூரி நீதானடி

கட்டிபுடி கட்டிபுடிடா கண்ணாளா கண்டபடி கட்டிப்புடிடா

கட்டுத்தறி காளையை போல்
முத்தமிட்டு என்னை முட்டு முட்டு முட்டு

வெட்டுபட்ட சேவலை போல்
நெஞ்சு துள்ளும் தட்டு கெட்டு கெட்டு கெட்டு

நெஞ்சமெல்லம் மீசை முடி
நீந்துவதால் புது இன்பம் இன்பம் இன்பம்

கன்னி இதழ் காதுமடல்
கவ்வுவதால் புது இன்பம் இன்பம் இன்பம்

ஆக்சிஜன் இல்லாமல் இமயமலை ஏராதே
கற்பனை இல்லாமல் கட்டில் மேல் சேராதே

அதிகாலையில் பாரடி கட்டில் காணாமல் போகுமடி

கட்டிபுடி கட்டிபுடிடா கண்ணாளா கண்டபடி கட்டிப்புடிடா
கட்டில் வரி போட போறேண்டா
வரியை கட்டிவிட்டு கட்டிப்புடிடா
கட்டில் வரை முத்தம்தானடா
வரியை மிச்சம் இன்றி கட்டிமுடிடா
கட்டிபுடி கட்டிபுடிடா கண்ணாளா கண்டபடி கட்டிப்புடிடா

எந்த இடத்தில் சுகம் மிக அதிகம் கண்டுபிடிப்பேன்
கண்டுபிடிப்பேன் கண்டுபிடிப்பேன்
அந்த இடத்தில் நண்டு பிடிப்பேன்

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.