கண்ணே கனியமுதே பாடல் வரிகள்

Kanne Kaniyamuthe
Movie Name Kanne Kaniyamuthe
Movie Name (in Tamil) கண்ணே கனியமுதே
Starring Rehman, Amala, Jaishankar, Sujatha, Senthil
Music M. S. Viswanathan
Year 1986
Rating

5

Excellent (1) Vote
Good (0) Vote
Average (0) Vote
Fair (0) Vote
Poor (0) Vote