மாடப்புறா பாடல் வரிகள்

Madapura
Movie Name Madapura
Movie Name (in Tamil) மாடப்புறா
Starring M. G. Ramacgandran, B. Saroja Devi, M. R. Radha
Music K. V. Mahadevan
Year 1962
Rating

3.5

Excellent (1) Vote
Good (2) Vote
Average (0) Vote
Fair (0) Vote
Poor (1) Vote