புதிய மன்னர்கள் பாடல் வரிகள்

Puthiya Mannargal
Movie Name Puthiya Mannargal
Movie Name (in Tamil) புதிய மன்னர்கள்
Starring Vikram, Mohini
Music A. R. Rahman
Year 1994
Rating

4.5

Plot

Pudhiya Mannargal is a 1994 Tamil film directed by Vikraman and music by A. R. Rahman. The film features Vikram and Mohini in the lead roles. It was a super hit among the audiences and the main highlight was the message delivered in the movie. The movie's soundtrack are composed by the Oscar winning musician, A.R. Rahman. The film did mark Vikram as an actor to look out for, but he tasted mega success only in Sethu that released a few years later.

Excellent (22) Vote
Good (1) Vote
Average (1) Vote
Fair (0) Vote
Poor (1) Vote