அடிச்சிதூக்கு பாடல் வரிகள்

Last Updated: Jun 07, 2023

Movie Name
Viswasam (2019) (விஸ்வாசம்)
Music
D. Imman
Year
2019
Singers
D. Imman
Lyrics
Viveka
அங்காளி பங்காளி வா
இனி ஆட்டம்தான் எப்போதும்
அடி அடி
 
மங்காத்தா கட்ட போல
இந்த வட்டாரம் நம் கையில்
புடி புடி
 
ஏ அடிச்சிதூக்கு அடிச்சிதூக்கு அடிச்சி தூக்கு
அடிச்சி தூக்கு தூக்கு அடிச்சிதூக்கு
 
ஏ அடிச்சிதூக்கு அடிச்சிதூக்கு அடிச்சி தூக்கு
அடிச்சி தூக்கு தூக்கு அடிச்சிதூக்கு
 
அங்காளி பங்காளி வா
இனி ஆட்டம்தான் எப்போதும்
அடி அடி
 
மங்காத்தா கட்ட போல
இந்த வட்டாரம் நம் கையில்
புடி புடி
 
ஏ அடிச்சிதூக்கு அடிச்சிதூக்கு அடிச்சி தூக்கு
அடிச்சி தூக்கு தூக்கு அடிச்சிதூக்கு
 
ஏ அடிச்சிதூக்கு அடிச்சிதூக்கு அடிச்சி தூக்கு
அடிச்சி தூக்கு தூக்கு தூக்கு தூக்கு அடிச்சிதூக்கு
 
தடபுடலா வரும் தன்மான படை படை
அரபிக்கடல் நம்மை கொண்டாடுது
 
கேடைக்குமடா பல கேள்விக்கு விடை விடை
உற்சாகம் வந்து கூத்தாடுது
 
டானே டர்ராவான்
தவுளது கிர்ராவான்
வந்தான்டா மதுரைக்காரன்
 
ஏ அடிச்சிதூக்கு அடிச்சிதூக்கு அடிச்சி தூக்கு
அடிச்சி தூக்கு தூக்கு அடிச்சிதூக்கு
 
ஏ அடிச்சிதூக்கு அடிச்சிதூக்கு அடிச்சி தூக்கு
அடிச்சி தூக்கு தூக்கு தூக்கு தூக்கு அடிச்சிதூக்கு
 
நான் நெனச்சது எல்லாம்
ஒவ்வுன்னா ஏன் நடக்குது தன்னால
 
மேல் இருக்குற மேகம் ஒயாம
பூ தூவுது என் மேல
 
அட கருவா நீ பொறக்குற
இறந்த டண்டணக்கர
மத்தியில கொஞ்ச நாளு
 
செம்ம சீனா செதரவைக்கணும்
பாத்தா பதறவைக்கணும்
அப்போதான்டா நீ என் ஆளு
 
புதுசாச்சி என் பொறுப்புடா
இனி வேகாது உன் பருப்புடா
வெத்து கெத்து எல்லாம் காட்ட கூடாது
 
ஏ அடிச்சிதூக்கு அடிச்சிதூக்கு அடிச்சி தூக்கு
அடிச்சி தூக்கு தூக்கு அடிச்சிதூக்கு
 
ஏ அடிச்சிதூக்கு அடிச்சிதூக்கு அடிச்சி தூக்கு
அடிச்சி தூக்கு தூக்கு அடிச்சிதூக்கு
 
அங்காளி பங்காளி வா
இனி ஆட்டம்தான் எப்போதும்
அடி அடி
 
மங்காத்தா கட்ட போல
இந்த வட்டாரம் நம் கையில்
புடி புடி
 
தடபுடலா வரும் தன்மான படை படை
அரபிக்கடல் நம்மை கொண்டாடுது
 
கேடைக்குமடா பல கேள்விக்கு விடை விடை
உற்சாகம் வந்து கூத்தாடுது
 
டானே டர்ராவான்
தவுளது கிர்ராவான்
வந்தான்டா மதுரைக்காரன்
 
அலேக்கா விளையாடு
அடிச்சா கேக்க யாரு
 
ஏ அடிச்சிதூக்கு அடிச்சிதூக்கு அடிச்சி தூக்கு
அடிச்சி தூக்கு தூக்கு அடிச்சிதூக்கு
 
ஏ அடிச்சிதூக்கு அடிச்சிதூக்கு அடிச்சி தூக்கு
அடிச்சி தூக்கு தூக்கு தூக்கு தூக்கு அடிச்சிதூக்கு

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.