வானே வானே பாடல் வரிகள்

Last Updated: Sep 23, 2023

Movie Name
Viswasam (2019) (விஸ்வாசம்)
Music
D. Imman
Year
2019
Singers
Hariharan, Shreya Ghoshal
Lyrics
Viveka
குழு: மாங்கல்யம் தந்துனானே
மம ஜீவன கேத்துனா
கண்டே பத்நாமி சுபகேத்தவம்
ஜீவா சரதாம் சதம்
பெண்: வானே வானே வானே
நானுன் மேகம் தானே
பெண்: வானே வானே வானே
நானுன் மேகம் தானே
பெண்: என் அருகிலே
கண் அருகிலே
நீ வேண்டுமே
பெண்: மண் அடியிலும்
உன் அருகிலே
நான் வேண்டுமே
பெண்: சொல்ல முடியாத காதலும்
சொல்லில் அடங்காத நேசமும்
என்ன முடியாதஆசையும்
உன்னிடத்தில் தோன்றுதே
ஆண்: நீதானே பொஞ்சாதி
நானே உன் சரிபாதி
ஆண்: நீதானே பொஞ்சாதி
நானே உன் சரிபாதி
பெண்: வானே வானே வானே
நானுன் மேகம் தானே
ஆண்: இனியவளே
உனது இரு விழி முன்
பழரச குவளையில்
விழுந்த எறும்பின் நிலை
எனது நிலை
விலக விருப்பம் இல்லையே பூவே
பெண்: அதிசயனே
பிறந்து பல வருடம்
அறிந்தவை மறந்தது
எனது நினைவில் இன்று
உனது முகம்
தவிர எதுவும் இல்லையே அன்பே
ஆண்: வேறாரும் வாழாத
பெரு வாழ்விது
நினைத்தாலே மனம் எங்கும்
மழை தூவுது
பெண்: மழலையின் வாசம் போதுமே
தரையினில் வானம் மோதுமே
ஒரு கணமே உன்னை பிரிந்தால்
உயிர் மலர் காற்று போகுமே
ஆண்: நீதானே…
பெண்: ஹ்ம்ம் ம்ம்ம் ம்ம்
ஆண்: பொஞ்சாதி
பெண்: ஹ்ம்ம் ம்ம்
ஆண்: நானே உன்
பெண்: ஹ்ம்ம் ம்ம்ம் ம்ம்
ஆண்: சரிபாதி
ஆண்: நீதானே பொஞ்சாதி
நானே உன் சரிபாதி
பெண்: வானே வானே வானே
நானுன் மேகம் தானே
ஆண்: என் அருகிலே
கண் அருகிலே
நீ வேண்டுமே
பெண்: மண் அடியிலும்
உன் அருகிலே
நான் வேண்டுமே
ஆண்: சொல்ல முடியாத காதலும்
சொல்லில் அடங்காத நேசமும்
பெண்: என்ன முடியாத ஆசையும்
உன்னிடத்தில் தோன்றுதே
ஆண்: நீதானே பொஞ்சாதி
நானே உன் சரிபாதி
ஆண்: நீதானே
குழு: நீதானே
ஆண்: பொஞ்சாதி
குழு: பொஞ்சாதி
ஆண்: நானே உன்
குழு: நானே உன்
ஆண்: சரிபாதி
குழு: சரிபாதி
பெண்: வானே…

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.