பொதைச்சாலும் பாடல் வரிகள்

Movie Name
NGK (2019) (என்.ஜி.கே)
Music
Yuvan Shankar Raja
Year
2019
Singers
Shivam
Lyrics
Selvaraghavan

ஹோ ஹேய் ஹேய் ஹேய் ஹேய்
ஹோ ஹேய் ஹேய் ஹேய் ஹேய்
ஹோ ஹேய் ஹேய் ஹேய் ஹேய்
ஹோ ஹேய் ஹேய் ஹேய் ஹேய்

பொதைச்சாலும் புதையலா
வருவேன்டா
புகையானாலும் போராளி
வருவேன்டா

ஓடோடி தோள்
சேர்க்க வருவேன்டா
தமிழன் நீ சிரிக்க
உயிர தருவேன்டா

ஹோ ஹேய் ஹேய் ஹேய் ஹேய்
ஹோ ஹேய் ஹேய் ஹேய் ஹேய்
ஹோ ஹேய் ஹேய் ஹேய் ஹேய்
ஹோ ஹேய் ஹேய் ஹேய் ஹேய்


ஹோ ஹேய் ஹேய் ஹேய் ஹேய்
ஹோ ஹேய் ஹேய் ஹேய் ஹேய்
ஹோ ஹேய் ஹேய் ஹேய் ஹேய்
ஹோ ஹேய் ஹேய் ஹேய் ஹேய்

பொ பொ பொ பொ பொ பொ
பொதைச்சா பொதைச்சா

பொதைச்சாலும் புதையலா
வருவேன்டா
புகையானாலும் போராளி
வருவேன்டா

ஓடோடி தோள் சேர்க்க
வருவேன்டா
தமிழன் நீ சிரிக்க
உயிர தருவேன்டா

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.