காதல் நல்லவனா இல்ல பாடல் வரிகள்

Movie Name
Valiyavan (2015) (வலியவன்)
Music
D. Imman
Year
2015
Singers
Singdha Chandra, Elfe
Lyrics
Viveka
காதல் நல்லவனா இல்ல கெட்டவனா
காதல் நல்லவனா இல்ல கெட்டவனா
ஸைலென்ஸ்

ஸைலென்ஸ் ஸைலென்ஸ் சொன்ன
காதல் சத்தம் இங்கு ஓயாது

வயலென்ஸ் வயலென்ஸ் உண்டு
ஆனா முத்தம் ஈரம் காயாது

ஏத்தம் கொக்கரிச்சா லவ்வு லவ்வு
தூக்கம் கை விரிச்ச லவ்வு லவ்வு

வாழ்க்கை புல்லா அரிச்சா லவ்வு லவ்வு
வானம் மேல் இடிச்ச லவ்வு லவ்வு

காதல் நல்லவனா இல்ல கெட்டவனா
காதல் நல்லவனா இல்ல கெட்டவனா
வேனா வேனா சொன்ன
லவ்வு விட்டு எங்கும் போகாது

வேணும் வேணும் னு நின்னா
லவ் ஏறெடுத்து பாக்காது

காலில் ரேகை தரும் லவ்வு லவ்வு
கண்ணில் ஈரம் வரும் லவ்வு லவ்வு

நெஞ்சை காட்டி செல்லும் லவ்வு
மனம் மூடி கொல்லும் லவ்வு லவ்வு

காதல் நல்லவனா இல்ல கெட்டவனா
காதல் நல்லவனா இல்ல கெட்டவனா

ஸ்மாலா வீக்கா ஆளு
என்ன திட்டம் திட்டம் போடாது

வீக்கோ ஸ்ட்ரோங்கோ பாடீ
காதல் உள்ள வந்தா போகாது

வெள்ள காரனுக்கும் லவ்வு லவ்வு
உள்ள காரனுக்கும் லவ்வு லவ்வு

நல்ல மனசுக்கும் லவ்வு லவ்வு
கண்ட பயலுக்கும் லவ்வு லவ்வு

காதல் நல்லவனா இல்ல கெட்டவனா
காதல் நல்லவனா இல்ல கெட்டவனா
காதல் நல்லவனா ரொம்ப நல்லவந்தான்

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.