பாலக் காட்டு மச்சானுக்கு பாடல் வரிகள்

Movie Name
May Madham (1994) (மே மாதம்)
Music
A. R. Rahman
Year
1994
Singers
G. V. Prakash Kumar
Lyrics
Vairamuthu
பாலக் காட்டு மச்சானுக்கு பாட்டுன்ன உசுரு
பாட்டு சத்தம் கேட்டு புட்டா மத்ததெல்லாம் கொசுரு

பாலக் காட்டு மச்சானுக்கு பாட்டுன்ன உசுரு
பாட்டு சத்தம் கேட்டு புட்டா மத்ததெல்லாம் கொசுரு

பாலக்காட்டு மச்சானுக்கு பாட்டுன்ன உசுரு
பாட்டு சத்தம் கேட்டு புட்டா மத்ததெல்லாம் கொசுரு

செலவுக்கு நோட்டே இருக்கு சிந்தனைக்கு பாட்டிருக்கு
ஜல் ஜல் ஜல்சாதான்

பாட்டு சத்தம் கேட்டு புட்டா
மத்ததெல்லாம் கொசுரு

செலவுக்கு நோட்டே இருக்கு சிந்தனைக்கு பாட்டிருக்கு
ஜல் ஜல் ஜல்சாதான்

சிட்டு குருவி சிட்டு குருவி
சிரிக்கட்டுமே பெட்டை குருவி

ஆனது ஆகட்டும் ஆனந்தம் கூடுது
ஆஹா வாழ்வே சொர்கம்

பாலக்காட்டு மச்சானுக்கு பாட்டுன்ன உசுரு
பாட்டு சத்தம் கேட்டு புட்டா மத்ததெல்லாம் கொசுரு

செலவுக்கு நோட்டே இருக்கு சிந்தனைக்கு பாட்டிருக்கு
ஜல் ஜல் ஜல்சாதான்

சிட்டு குருவி சிட்டு குருவி
சிரிக்கட்டுமே பெட்டை குருவி

ஆனது ஆகட்டும் ஆனந்தம் கூடுது
ஆஹா வாழ்வே சொர்கம்

கவலைகள் வேண்டாம் கனவுகள் வாங்கு
வா சந்தோஷம் நமக்கு

திருமணம் வேண்டாம் காதலை வாங்கு
கதவுகள் வேண்டாம் சாவிகள் வாங்கு
வா பொற்க்காலம் நமக்கு

செல்வங்கள் வேண்டாம் சிறகுகள் வாங்கு
வா வானம் நமக்கு

வானமும் பூமியும் வாழ்ந்தால் இனிமையே

பாடகன் வாழ்விலே நித்தம் நித்தம்
பரவசம் நவரசம்

பாலக்காட்டு மச்சானுக்கு பாட்டுன்ன உசுரு
பாட்டு சத்தம் கேட்டு புட்டா மத்ததெல்லாம் கொசுரு

செலவுக்கு நோட்டே இருக்கு சிந்தனைக்கு பாட்டிருக்கு
ஜல் ஜல் ஜல்சாதான்

வானத்தை எவனும் அழைக்கவும் இல்லை
வா இப்போதே அளப்போம்

வாழ்க்கையை எவனும் ரசிக்கவும் இல்லை

பூக்களை எவனும் திறக்கவும் இல்லை
வா இப்போதே திறப்போம்

பூமியில் புதையலை எடுக்கவும் இல்லை
வா இப்போதே எடுப்போம்

வாலிபம் ஒன்று தான் வாழ்வின் இன்பமே

புன்னகை ஒன்று தான் என்றும் என்றும்
இளமையின் ரகசியம்

பாலக்காட்டு மச்சானுக்கு பாட்டுன்ன உசுரு
பாட்டு சத்தம் கேட்டு புட்டா மத்ததெல்லாம் கொசுரு

செலவுக்கு நோட்டே இருக்கு சிந்தனைக்கு பாட்டிருக்கு
ஜல் ஜல் ஜல்சாதான்

பாலக்காட்டு மச்சானுக்கு பாட்டுன்ன உசுரு
பாட்டு சத்தம் கேட்டு புட்டா மத்ததெல்லாம் கொசுரு

செலவுக்கு நோட்டே இருக்கு சிந்தனைக்கு பாட்டிருக்கு
ஜல் ஜல் ஜல்சாதான்

சிட்டு குருவி சிட்டு குருவி
சிரிக்கட்டுமே பெட்டை குருவி
ஆனது ஆகட்டும் ஆனந்தம் கூடுது
ஆஹா வாழ்வே சொர்கம்

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.