ஆடிப்பாரு மங்காத்தா பாடல் வரிகள்

Movie Name
May Madham (1994) (மே மாதம்)
Music
A. R. Rahman
Year
1994
Singers
G. V. Prakash Kumar
Lyrics
Vairamuthu
ஜாக்கி எடுத்து வை ராஜா எடுத்து வை
ராணி எடுத்து வை ஏஸ் எடுத்து வை

வை ராஜா வை வை ராஜா வை வை ராஜா வை
வை ராஜா வை வை ராஜா வை வை ராஜா வை

ஆடிப்பாரு மங்காத்தா
எனை வந்து ஆட சொன்னது கல் கட்டா

ஹார்டின் ஆறு ஜெயிச்சாச்சா
ஜெயிக்கிற ஸ்பேட் ஏழு எங்காத்தா

எட்டு மாடி வீடு கட்ட
கொட்ட போகுதடி நோட்டு

நான் தொட்டதெல்லாம் வெற்றி ஆகும்
வந்துபோடு வோட்டு

ஆடிப்பாரு மங்காத்தா
எனை வந்து ஆட சொன்னது கல் கட்டா

ஹார்டின் ஆறு ஜெயிச்சாச்சா
ஜெயிக்கிற ஸ்பேட் ஏழு எங்காத்தா

ஜாக்கி எடுத்து வை ராஜா எடுத்து வை
ஏஸ் எடுத்து வை

ஜாக்கி எடுத்து வை ராஜா எடுத்து வை
ஏஸ் எடுத்து வை

என்னென்ன நம்பர் வேணும் என்னக் கேளடி சும்மா
எதுவும் தருவேன் அம்மா

ஒன்பதாம் நம்பர் மட்டும் இங்கே ஒட்டாதம்மா
விவரங் கேளடி சும்மா

என்னாட்டம் விளையாடு தப்பாட்டம் கூடாது
நம்பர்கள் சதி செஞ்சா நண்பர் மேல் தப்பேது

இது போல ஆட்டம் ஆடி இந்தியா கறை சேர்ப்பேன்
சொந்தத்தில் ராக்கெட் வாங்கி சொர்கம் சென்று விலை கேட்பேன்

பொன் கூண்டை விட்டு நான் வானம்
வந்த பட்சி

வானத்தை தாண்டி புது வாழ்க்கை
வாழும் கட்சி

எட்டு மாடி வீடு கட்ட
கொட்ட போகுதடி நோட்டு

நான் தொட்டதெல்லாம் வெற்றி ஆகும்
வந்து போடு வோட்டு

ஆடிப்பாரு மங்காத்தா
எனை வந்து ஆட சொன்னது கல்கட்டா

ஹார்டின் ஆறு ஜெயிச்சாச்சா
ஜெயிக்கிற ஸ்பேட் ஏழு எங்காத்தா

எட்டு மாடி வீடு கட்ட
கொட்ட போகுதடி நோட்டு

நான் தொட்டதெல்லாம் வெற்றி ஆகும்
வந்து போடு வோட்டு

ஜாக்கி எடுத்து வை ராஜா எடுத்து வை
ஏஸ் எடுத்து வை

ஜாக்கி எடுத்து வை ராஜா எடுத்து வை
ஏஸ் எடுத்து வை

பிரிக்காத சீட்டுக்கட்ட மின்னும் போதை வன்னம்
அச்சு வெல்ல கன்னம்

உன்னோடு எந்த ஆணும் தோக்க தானே வேணும்
ஆஹா என்ன ஞானம்

இது வரை என்னாச்சு என் வாழ்க்கை வீனாச்சு
சொந்தத்தில் சுவாசிச்சு அட ரொம்ப நாளாச்சு

என் கால்கள் எங்கும் போகும்
தட்டி கேட்க கூடாது

என் பேர்கள் எங்கும் போகும்
கட்டி போட கூடாது

வார்த்தைகள் கற்க
நான் பள்ளிக்கூடம் சென்றேன்

வாழ்க்கையை கற்க
நான் வாசல் தாண்டி வந்தேன்

எட்டு மாடி வீடு கட்ட
கொட்ட போகுதடி நோட்டு

நான் தொட்டதெல்லாம் வெற்றி ஆகும்
வந்துபோடு வோட்டு

ஆடிப்பாரு மங்காத்தா
எனை வந்து ஆட சொன்னது கல்கட்டா

ஹார்டின் ஆறு ஜெயிச்சாச்சா
ஜெயிக்கிற ஸ்பேட் ஏழு எங்காத்தா

எட்டு மாடி வீடு கட்ட
கொட்ட போகுதடி நோட்டு

நான் தொட்டதெல்லாம் வெற்றி ஆகும்
வந்துபோடு வோட்டு

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.