நீ நடந்தால் நடை பாடல் வரிகள்

Last Updated: Jun 01, 2023

Movie Name
Baatsha (1995) (பாட்ஷா)
Music
Deva
Year
1995
Singers
K. S. Chithra, S. P. Balasubramaniam, Vairamuthu
Lyrics
Vairamuthu
பெண்குழு : அழகு... அழகு...

பெண் : நீ நடந்தால் நடை அழகு

பெண்குழு : அழகு

பெண் : நீ சிரித்தால் சிரிப்பழகு

பெண்குழு : அழகு

பெண் : நீ பேசும் தமிழ் அழகு

பெண்குழு : அழகு

பெண் : நீ ஒருவன் தான் அழகு

பெண்குழு : அழகு ...அழகு

பெண் : ஓ..ஓ நெற்றியிலே சரிந்து விழும் நீள முடி அழகு
அந்த முடி கோதுகின்ற அஞ்சு விரல் அழகு

பெண்குழு : அழகு... அழகு

பெண்குழு : பாப பாப பாப பா பப்பா தபநி தா நி ஸ ஸ ஸா
பாப பாப பாப பா பப்பா தபநி தா நி ஸ ஸ ஸா
த நீ த நீ ஸப கக ஸரி தபத நிஸா
ஸகம கரி ஸா தப கம கரி ஸா

===

பெண்குழு : சிக்கு சிக்குச்சாம் சிக்குச்சாம் சிக்குச்சாம்
சிலிர்த்துக்குச்சாம் சிக்குச்சாம்
சிக்கு சிக்குச்சாம் சிக்குச்சாம் சிக்குச்சாம்
சிலிர்த்துக்குச்சாம் சிக்குச்சாம்
சிக்குச்சாம் சிக்குச்சாம் சிக்குச்சாம்
சிக்குச்சாம் சிக்கிக்கிச்சாம்

ஆண் : நான் ஆசையை வென்ற ஒரு புத்தனும் அல்ல
என் காதலை சொல்ல நான் கம்பனும் அல்ல
உன் காது கடித்தேன் நான் கனவினில் மெல்ல
இன்று கட்டி அணைத்தேன் இது கற்பனை அல்ல

பெண் : அடி மனம் தவிக்கும் அடிக்கடி துடிக்கும்
ஆசையை திருகிவிடு
இரு விழி மயங்கி இதழ்களில் இறங்கி
உயிர் வரை பருகி விடு

ஆண் : ஓஹோ முத்தம் வழங்காது ரத்தம் அடங்காது

பெண்குழு : அழகு... அழகு

பெண் : ஆ..நீ நடந்தால் நடை அழகு

பெண்குழு : அழகு

பெண் : நீ சிரித்தால் சிரிப்பழகு

பெண்குழு : அழகு

பெண் : நீ பேசும் தமிழ் அழகு

பெண்குழு : அழகு

பெண் : நீ ஒருவன் தான் அழகு

பெண்குழு : அழகு... அழகு... (இசை)

பெண்குழு : ஓ...ஓ...ஓஹோஹோ..ஹோ..ஹோ..ஓ..
ஓ...ஓ...ஓஹோஹோ..ஹோ..ஹோ..ஓ..
ஓஹோ..ஹோ..ஹோ..ஓ
ஓஹோ..ஹோ..ஹோ..ஓ

===

பெண் : நான் பார்ப்பது எல்லாம் அட உன் முகம் தானே
நான் கேட்பது எல்லாம் அட உன் குரல் தானே
அந்த வான் மழை எல்லாம் இந்த பூமிக்கு தானே
என் வாலிபம் எல்லாம் இந்த சாமிக்கு தானே

ஆண் : மடல் கொண்ட மலர்கள் மலர்ந்தது எனக்கு
மது ரசம் அருந்தட்டுமா
விடிகின்ற வரையில் முடிகின்ற வரையில்
கவிதைகள் எழுதட்டுமா
முத்தம் என்ற கடலில் முத்து குளிப்போமா

பெண்குழு : அழகு... அழகு

ஆண் : ஓ..நீ நடந்தால் நடை அழகு

பெண்குழு : அழகு

ஆண் : நெருங்கி வரும் இடை அழகு

பெண்குழு : அழகு

ஆண் : வேல் எரியும் விழி அழகு

பெண்குழு : அழகு

ஆண் : பால் வடியும் முகம் அழகு

பெண்குழு : அழகு.. அழகு

ஆண் : ஓ..ஓ தங்க முலாம் பூசி வைத்த அங்கம் ஒரு அழகு
தள்ளி நின்று எனை அழைக்கும்
தாமரையும் அழகு

பெண்குழு : அழகு.. அழகு.. அழகு.. அழகு

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.