கன்னி இளம் பூ உடல் பாடல் வரிகள்

Movie Name
Aayiram Nilave Vaa (1983) (ஆயிரம் நிலவே வா)
Music
Ilaiyaraaja
Year
1983
Singers
S. Janaki
Lyrics
Vairamuthu
பெண் : கன்னி இளம் பூ உடல்
ஆ…..ஹாஹா
கண்ட சுகம் பாற்கடல்
ஆ…..ஹாஹா
கன்னி இளம் பூ உடல்
ஆ…..ஹாஹா
கண்ட சுகம் பாற்கடல்
ஆ…..ஹாஹா
மோகமே மோதுமோ போதுமோ

பெண் : கன்னி இளம் பூ உடல்
ஆஹாஹா
கண்ட சுகம் பாற்கடல்
ஆஹாஹா

பெண் : ஆ…..ஆ….ஹா….ஹா…ஹா….

பெண் : உன்னோடு நான் ஆடும்
பொன்னான வேளை
உள்ளூறுதே போதை
தள்ளாடிடும் பாவை
ஆ….ஆ…ஹா….
காலை மாலை பேதம் இல்லை
காதல் வேகம் வீரம் இல்லை
தர தராரா
தரர ரார தரர தராரா
லலல லால லலலலா லலல லலலலா

பெண் : கன்னி இளம் பூ உடல்
ஆ…..ஹாஹா
கண்ட சுகம் பாற்கடல்
ஆ…..ஹாஹா
மோகமே மோதுமோ போதுமோ

பெண் : ஆ…..ஆ….ஹா….ஹா….ஹா….

பெண் : உன்னோடு நான் அன்று
ஒன்றாக ஆனேன்
எண்ணங்களின் தேரில்
சொர்க்கம் வரை போனேன்
இன்பம் இன்பம் எங்கே என்று
கண்டோம் அன்பே அங்கே சென்று
தர தராரா
தரர ரார தரர தராரா
லலல லால லலலலா லலல லலலலா

பெண் : கன்னி இளம் பூ உடல்
ஆ….ஹாஹா
கண்ட சுகம் பாற்கடல்
ஆ….ஹாஹா
மோகமே மோதுமோ போதுமோ

பெண் : கன்னி இளம் பூ உடல்
ஆ….ஹாஹா
கண்ட சுகம் பாற்கடல்
ஆ……ஹாஹா

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.