தாய்மை வாழ்கேன்னா பாடல் வரிகள்

Last Updated: Oct 01, 2023

Movie Name
Theri (2016) (தெறி)
Music
G. V. Prakash Kumar
Year
2016
Singers
Bombay Jayashree
Lyrics
Pulamaipithan
தாய்மை வாழ்கேன்னா தூய செந்தமிழ் ஆரிராரோ ஆராரோ     
தங்க கை வலை வைர கை வலை ஆரிராரோ ஆராரோ     
இந்த நாளிலே வந்த ஞாபகம் எந்த நாளும் மாறாதோ     
கண்கள் பேசிடும் மௌன பாசையில் என்னவென்று கூறாதோ     
தாய்மை வாழ்கேன்னா தூய செந்தமிழ் பாடல் பாட மாட்டாயோ     
திருநாள் இந்த ஒரு நாள் இதில் பலநாள் கண்ட சுகமே     
தினமும் ஒரு கனமும் இதை மறவா எந்தன் மனமே     
விழி பேசிடும் மொழி தான் இந்த உலகின் பொது மொழியே     
பல ஆயிரம் கதை பேசிட உதவும் விழி வழியே 

இந்த பாடலின் வரிகளில் பிழைகள் இருந்தால் நீங்களே திருத்திக் கொள்ளலாம். உங்களது இந்த அரிய சேவை மற்ற வாசகர்களுக்கும் பயன்படும்.